Fredag 30. august 2013

Fra instituttledeR

Flere har sikkert lest oppslaget i På Høyden ”UiB må i skammekroken for bruk av mellombels tilsette” der det fremgår at Kristin Halvorsen ikke er imponert av UiBs håndtering i denne saken. Dette er imidlertid en sak med mange fasetter. Det er selvfølgelig ikke ønskelig at noen blir gående årevis i ulike midlertidige engasjement, men det blir en ulykke for oss alle hvis dette skal ramme korttidsansettelser som vi av ulike grunner er avhengige av - og som også er tjenlige for dem det angår. Det vil svekke dynamikken i vår virksomhet og hemme oss i å gjøre en god jobb. Vi minner derfor alle prosjektledere og andre det måtte angå, om at det er svært viktig med en god og reell begrunnelse for hvorfor midlertidig tilsetting er nødvendig.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Velkommen til supersemesterfest om 2 uker

Nye og gamle studenter og ansatte ønskes hjertelig velkommen til høstens supersemesterfest – den tredje i rekken og dermed etablert som tradisjon! Dette er en gylden sjanse til å møte og bli kjent med flere på instituttet, og hovedhensikten er at dere Bachelorstudenter skal få lære mer om instituttet og mulighetene for videre studier.

  • Hvor: Bachelorrommet (359) i 3. etg på instituttet.
  • Når: Fredag 13. september, kl. 15.00

Det blir et spennende program der instituttleder informerer kort om instituttet, de ulike forskningsområdene og mulighetene for mastergradsprosjekt. Så får vi besøk av to tidligere studenter som har vært noen år i arbeid etter endt studium – vi kommer tilbake med navn. De vil fortelle om deres erfaringer med studiene og overgangen til arbeidslivet – samt at de er oppfordret til å komme med gode tips til bachelor- og kommende masterstudenter. Deretter serverer vi eksotisk middag fra vår egen kantine. H-bar åpner også.

Vi oppfordrer forskergruppene til å stille med minst én fast ansatt sammen med en PhD en masterstudent og bidra til at bachelorstudentene finner seg godt til rette og blir kjent med instituttets mangfold.

  Foredrag av Olav Borten Moe

Alle er velkomne til foredrag av Olje- og energiminister Ola Borten Moe:

Onsdag 4. september kl 10.00 i auditorium 2, Realfagsbygget

  Utlysning av midler under UiBs akademiaavtale med Statoil

We are pleased to once again invite applications for funding of activities related to petroleum research, through the “Akademia” agreement between UiB and Statoil. The activity must take place by 1st June 2014 and you can apply for:

1)  Travel to conferences etc. related to petroleum research for up to NOK 25 000 (Funds are not for educational purposes - participation with presentation will be given priority. Please note that funding for field work is not eligible)

2)  Visiting guest researchers (travel and stay) up to NOK 25 000 Scientific staff and PhD-students can apply by. Please use the enclosed application form and return it to Hege Høyland by 15th September.

Please note that everyone must give acknowledgment to Statoil on the talks or posters that are made to the conferences funded by “Akademia” agreement. Regarding visiting scientists UiB applicant should ensure that the guest is introduced in the relevant Statoil environment.You are encouraged to propose guest lecture at Statoil, in addition to guest lecture at the University of Bergen will be announced for Statoil. The committee will use approximately two weeks to evaluate the applications. All applicants will be informed as soon as the evaluations are ready.

  Disputaser

Njål Brekke

MSc Njål Brekke disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Torsdag 5. september kl 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Renate Grüner, Dieter Röhrich og Kjetil Ullaland.

Master

Mayasa Rashed skal opp til avsluttende mastergradseksamen i teoretisk fysikk og energifysikk med oppgaven:

  • Measurement of radon concentrations and temperature profiles in boreholes

Fredag 6. september kl 10:15 i rom 368, institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Bjarne Stugu, IFT

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Search for WH production with a light Higgs boson decaying to prompt electron-jets in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector NEW JOURNAL OF PHYSICS  Volume: 15     Article Number: 043009   DOI: 10.1088/1367-2630/15/4/

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.