Fredag 6. september 2013

Fra instituttledeR

Tirsdag morgen denne uken meldte rektor at helseministeren kom på et overraskende, men godt forberedt besøk til Bergen. Og Jonas Gahr Støre kom og kunngjorde at Bergen får et regionalt senter for protonterapi/ kreftbehandling – og at muligheten for et karbonterapisenter skal utredes videre. Dette er gode nyheter også for Institutt for fysikk og teknologi som allerede har betydelig kompetanse på dette området, men hvor det nå kanskje er mulighet for å få den styrket.

God helg!
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Horisontforelesning

Alle er velkomne til fellesseminar der Leonie Ringrose, Institute of Molecular Biotechnology, Østerike, holder foredrag:

Torsdag 12. september kl 16:15, Egget, Studentsenteret, Parkveien 1. Forfriskninger fra rundt kl 16:00.

  Seminar: Kunnskapsbyen Bergen

NORGES TEKNISKE VITENSKAPSAKADEMI Norwegian Academy of Technological Sciences

NTVA

NTVA og Tekna inviterer til ettermiddagsseminar i Bergen:

     Kunnskapsbyen Bergen

     UiB, Institutt for fysikk og teknologi, Allégaten 55 (inngang nord) rom 359 i (Bachelorrommet) midtfløyen.

     Tirsdag 17. september 2012 kl 16:15 – ca. 18:00, enkel middag kl. 18:00.

     Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 12. september for de som vil delta på middagen (ingen kostnader).

Begrepet ”Kunnskapsbyen Bergen” ble lansert første gang for rundt 6 år siden og har siden vært tema i en rekke sammenhenger, senest i rektorvalgkampen ved UiB i vår. Det ligger implisitt i begrepet at Kunnskapsbyen Bergen består flere aktører med ulikt ståsted, samt at en viktig nøkkel for vekst og utvikling er både samarbeid og strategisk samhandling mellom disse. Har vi lykkes med dette? Er det mer å hente? Og i så fall: Hvordan kan vi sammen bygge kunnskapsbyen Bergen til å bli en enda mer attraktiv by for studenter, forskere, grundere og næringsutviklere? Hva kreves av konkret handling? Vi utfordrer tre sentrale representanter for Kunnskapsbyen Bergen til å belyse dette fra hver sitt ståsted:

·       Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen

·       Rektor Ole-Gunnar Søgnen ved Høgskolen i Bergen

·       Administrerende direktør Marit Warncke i Bergen Næringsråd

Velkommen til en spennende begivenhet!

  Forum for vitenskap og demokrati inviterer til debatt om miljøkrise og energiforsking

Alle med engasjement for petroleum og prosessteknologi er velkomne til debatt:

Fredag 13. september kl 14.15 i Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Innledere: professor Peter M. Haugan, Geofysisk institutt og professor Jan Petter Hansen, Institutt for fysikk og teknologi, Møteleder: Anders Johansen

  UiB Alumni

I forbindelse med lanseringen av den nye Alumnusportalen ønsker Kontor for samfunnskontakt å invitere alle instituttledere og en eller flere medarbeidere fra alle institutter og fagmiljøer til et informasjonsmøte om UiB Alumni.

tirsdag den 10. september kl 13.00-14.00, møterommet, kjelleren til Muséplass 1.

Oversikt over grupper i alumnusportalen per august 2013.

Bachelor

 

Husk semesterfesten neste fredag!

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Asokan, Vijayshankar; Velauthapillai, Dhayalan; Lovlie, Reidar; Madsen, Dorte Norgaard:  Effect of substrate and catalyst on the transformation of carbon black into nanotubes JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS  Volume: 24   Issue: 9   Pages: 3231-3239   DOI: 10.1007/s10854-013-1233-z  

o   Delalande, Anthony; Kotopoulis, Spiros; Postema, Michiel; et al.Sonoporation: Mechanistic insights and ongoing challenges for gene transfer GENE  Volume: 525   Issue: 2   Special Issue: SI   Pages: 191-199   DOI: 10.1016/j.gene.2013.03.095  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Measurement with the ATLAS detector of multi-particle azimuthal correlations in p plus Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV  PHYSICS LETTERS B  Volume: 725   Issue: 1-3   Pages: 60-78   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.06.057

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:   Evidence of B+ -> tau(+)nu decays with hadronic B tags PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 3     Article Number: 031102   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.031102  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:    Measurement of charged-particle event shape variables in inclusive root(s)=7 TeV proton-proton interactions with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 3     Article Number: UNSP 032004   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.032004  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Search for a light Higgs boson decaying to two gluons or s(s)over-bar in the radiative decays of Upsilon(1S) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 3     Article Number: UNSP 031701   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.031701  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Characterisation and mitigation of beam-induced backgrounds observed in the ATLAS detector during the 2011 proton-proton run JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 8     Article Number: P07004   DOI: 10.1088/1748-0221/8/07/P07004  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Triggers for displaced decays of long-lived neutral particles in the ATLAS detector JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 8     Article Number: P07015   DOI: 10.1088/1748-0221/8/07/P07015   Published: JUL 2013

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Search for third generation scalar leptoquarks in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector  JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 6     Article Number: 033   DOI: 10.1007/JHEP06(2013)033  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:    Search for WH production with a light Higgs boson decaying to prompt electron-jets in proton-proton collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector  NEW JOURNAL OF PHYSICS  Volume: 15     Article Number: 043009   DOI: 10.1088/1367-2630/15/4/043009  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.