Fredag 13. september 2013

Fra instituttledeR

Da er alt klart for Bachelorstudentenes velkomstfest kl 15 i dag! For deg som er ny bachelorstudent og ikke kjenner instituttet og mulighetene for masterstudium, eller du som er i gang, men vil vite mer: Bli med i dag! Lektor Rune Stadsnes fra Fyllingsdalen Videregående Skole og senior forskningsingeniør Lene Sælen ved Christian Michelsen Research/ Prototech blir med for å fortelle om sin tid som masterstudent på IFT, karrieren etterpå – de har sikkert også gode tips å komme med til dere som er i gang med Bachelorstudiet. Velkommen!

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar innen romfysikk,

  • Fredag 20. september kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

Mer informasjon om foreleser og innhold kommer senere.

  Horisontforedrag

Alle er velkomne til horisontforelesning der Ewan Birney, European Bioinformatics Institute, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), holder foredrag:

Torsdag 19. september kl 15:15 til 16:00, VilVite, Auditorium. Forfriskninger fra kl 15:00.

Adgangskontroll: bytte til nye kortlesere

I løpet av dette høstsemeseteret vil kortlåser i Bjørn Trumpys hus bli oppgradert. Dette innebærer blant annet at alle kort som er produsert før 2009 må byttes ut. Dersom du har et slikt gammelt kort må du henvende deg til Karen Margrete i ekspedisjonen, så kan hun hjelpe med å bestille nytt kort. Dersom du er i tvil kan du teste kortet ditt.

  Ingen undervisning for 15. oktober for 100- og 200-talls emner

På vei–uken arrangeres som vanlig på tirsdagen i uke 42. For å frigjøre alle bachelorstudentene, er det vedtatt å ta alle 100- og 200-talls emner ut av timeplanen denne dagen. Ved IFT har vi kurs på 200-talls nivå som hovedsakelig tas av masterstudenter. Dersom du har et 200-talls kurs som du mener berøres uriktig av På vei–arrangementet, gi beskjed til Kristine.

  Nedlegging av infosenteret i glasshuset 1.oktober

Infosenteret har sin siste åpningsdag 31.september. Fra 1. oktober finner studentene all studentinformasjon på nett og hos informasjonssenteret på sitt fakultet.

  Invitasjon til 3-dagers strålevernkurs, 22-24 oktober 2013

HMS-seksjonen ved Personal- og organisasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen inviterer til 3-dagers kurs i strålevern. Målgruppen for kurset er:

·     Lokale strålevernkoordinatorer. For de strålevernkoordinatorer som ikke har 3-dagers kurs fra før er kurset obligatorisk.

·     Ansatte og Phd- og masterstudenter som bruker ioniserende strålekilder i sitt arbeid, eller skal ta ioniserende strålekilder i bruk.

·     Ansatte som har fulgt kurset tidligere, men ønsker oppfriskning.

For mer informasjon om kurset og elektronisk påmelding vises det til HMS-portalen. Påmeldingsfrist er 14. oktober 2013.’

  Mobilitetsstipend til Island

Det lyses ut nye mobilitetsstipend til Island for studenter og forskere. Merk søknadsfrist for studenter 1. oktober 2013. Mobilitet fra Norge til Island prioriteres i denne runden.  Mer informasjon finner dere på http://arcticstudies.is.

  Fulbright stipend

1. oktober 2013 er fristen for å søke Fulbright-stipend for det akademiske året 2014-15.

Man kan søke om

·       Arctic Chair

·       Forskerstipend (må ha avlagt ph.d)

·       Studentstipend (master og ph.d nivå)

For ytterligere info på www.fulbright.no.

PhD

 

  Funding for doctoral training activities

Candidates accepted to the PhD-study at the Department of Physics and Technology may apply for funding for research education activities. The applicants must be registered as PhD-student the present semester in order to apply. Applicants without any external economic support (Quota, University scholarships, Self-financing PhD-students) will be prioritized. Funding for the following activities can be applied for:

 

A)   Research stay at a foreign University or research institution

 

B)   Participation at advanced courses, workshops, symposia, conferences etc (we don't cover the conference fee)

 

C)  Purchase of training/teaching at the Ph.D.-level

 

D)  Participation in courses/subjects/field courses resulting in credits and that are part of the individual study.

 

E)   Research courses in science subjects.

 

The doctoral training activity must be completed within 01.12.2013. Download the application form and give/send the application to Kristine Indahl Helle (room 354) by the deadline, 24.09.13.

 

Master

Kristian Børve skal opp til avsluttende mastergradseksamen i målevitenskap og instrumentering med oppgaven:

  • Measurement of seawater by refractometric methods

Onsdag 18. september kl 12:15 i rom 546, IFT. Veileder har vært Lars Egil Helseth

  Søknadsfrist for reise- og seminarstøtte for masterstudenter, høsten 2013

Har du reist eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse/seminar høsten 2013? Da kan du søke om støtte (maks. kr. 7500,- for hele masterstudiet). Reisen det søkes støtte for må finne sted mellom 1. september 2013 og 1. desember 2013. Ferdig utfylt søknad (Last ned søknadsskjema for reisestøtte eller seminarstøtte) kan sendes/leveres til Kristine Indahl Helle, innen tirsdag 24. september. Søknader som mottas etter fristen, vil ikke bli behandlet. Mer informasjon og retningslinjer finner du her.

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:   Mid-rapidity anti-baryon to baryon ratios in pp collisions at root s=0.9, 2.76 and 7 TeV measured by ALICE  EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 7     Article Number: 2496   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2496-5  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for t(t)over-bar resonances in the lepton plus jets final state with ATLAS using 4.7 fb(-1) of pp collisions at root s=7 TeV PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 1     Article Number: 012004   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.012004  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.