Fredag 20. september 2013

Fra instituttledeR

Denne fredagen er det på sin plass å løfte frem tre av våre mange og gode doktorgradsstudenter: Ragnhild Schrøder Hansen, Helene Hisken Pedersen og Anders Sivle som i går kveld deltok i Forskning Grand Prix på Georgernes Verft. Det var utvalgt 10 kandidater som konkurrerte i går og to av disse går videre til finalen. Dessverre gikk ingen av våre tre videre, men de fortjener likevel ære og hyllest for god innsats for formidling av forskning fra IFT og samarbeidspartnere – takk skal dere ha alle tre! Det sier for øvrig mye at 30% av kandidatene i går kom fra IFT!

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

PhD

 

  Disputaser

Sigurd Askeland

MSc Sigurd Askeland disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 27. september kl 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Morten Førre og Jan Petter Hansen.

 

 

 Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

·        Anders Sivle: Å forstå været eller ikke bæret - det er spørsmålet, Sunnmørsposten 17. september.

·        Anders Sivle og Ragnhild Schröder Hansen: Til Forsker Grand Prix med jordiske gammaglimt og usikre værmeldinger, UiB, 13. september.

·        Jan Petter Hansen: – Bruk av olje har baksider, På Høyden, 12. september.

·        Ragnhild Schøder Hansen: Tar du utfordringen, Dag Rune?, På Høyden, 19.september.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Greve, Martin M.; Holst, Bodil Optimization of an electron beam lithography instrument for fast, large area writing at 10 kV acceleration voltage JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B  Volume: 31   Issue: 4     Article Number: 043202   DOI: 10.1116/1.4813325  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:   Time-integrated luminosity recorded by the BABAR detector at the PEP-II e(+)e(-) collider NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT  Volume: 726   Pages: 203-213   DOI: 10.1016/j.nima.2013.04.029  

o   Dahoe, A. E.; Skjold, T.; Eckhoff, R. K.; et al.: On the Application of the Levenberg-Marquardt Method in Conjunction with an Explicit Runge-Kutta and an Implicit Rosenbrock Method to Assess Burning Velocities from Confined Deflagrations: FLOW TURBULENCE AND COMBUSTION  Volume: 91   Issue: 2   Pages: 281-317   DOI: 10.1007/s10494-013-9462-z  

o   Skjold, Trygve; van Wingerden, Kees Investigation of an explosion in a gasoline purification plant PROCESS SAFETY PROGRESS  Volume: 32   Issue: 3   Pages: 268-276   DOI: 10.1002/prs.11584  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:    Search for the rare decays B -> pi l(+)l(-) and B-0 -> eta l(+)l(-) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 3     Article Number: 032012   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.032012  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:   Precision measurement of the e(+)e(-) -> K+K-(gamma) cross section with the initial-state radiation method at BABAR PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 3     DOI: 10.1103/PhysRevD.88.032013  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Production of charged pions, kaons, and protons in e(+)e(-) annihilations into hadrons at root s=10.54 GeV  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 3     Article Number: 032011   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.032011  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.