Fredag 27. september 2013

Fra instituttledeR

I dag gratulerer vi kollega Øystein Olsen med vel overstått 70-årsdag og ønsker alt godt for ny tilværelse som pensjonist og aktiv emeriti fra 1. oktober.  Øystein ble Cand. Real. i 1981 og var de første årene etter dette tilsatt som vitenskapelig assistent frem til han ble amanuensis i 1985. Det er naturlig å trekke frem og berømme Øysteins store innsats mot undervisning innen elektronikk og signalbehandling. Vi setter stor pris på at han fortsetter som aktiv emeriti ved instituttet.

 

God helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Dieter Röhrich nominert til foreleserprisen

"Fagutvalget for Fysikk og Teknologi har mottatt nominasjoner av forelesere til "Foreleserprisen 2013" og har i den anledning valgt å 

nominert Dieter Röhrich grunnet hans evne til å inspirere til faglig interesse og hans evne til å formidle vanskelig og tungt pensum."

 

  Høstmøte i SFF Birkeland Center

I mars dette året fikk IFT et nytt senter for fremragende forskning i Birkeland Centre for Space Science. Denne uken arrangerte disse en større workshop på IFT med mer enn 40 av sine forskere fra UiB, UNIS og NTNU. Tilstede var også eksterne medlemmer og gjester fra DTU, Tromsø Geophysical Observatory og det tekniske universitetet i Barcelona. På møtet ble de siste forskningsresultatene om samspillet mellom jorden og rommet presentert og diskutert, og planer for det videre arbeidet ble lagt. Møtet viste at senteret er i godt driv og ligger meget godt an i forhold til alle målsetninger når det gjelder ansettelser, publikasjoner og presseoppslag.

 

 

 

    Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med professor Arne Graue (IFT):

  • Energy for the Future - CO2 Sequestration in Hydrates with Associated Gas Production

Tirsdag 15. oktober kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 10. oktober, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

 

  Utlysning av midler under UiBs avtale med BKK

Midlene vil som hovedregel bli gitt som ett-årig støtte, primært til masterstudenter som skriver oppgaver i tilknytning til prosjekter som er støttet av samarbeidsavtalen BKK-UiB eller til samarbeidets øvrige formål (se ovenfor). Det kan søkes om midler til studiereiser, konferanser og feltarbeid. Maksimum størrelse på studentstipendene er NOK 50 000.

Søknadene sendes til fakultetet som rangerer søknadene før de oversendes til Forskningsadministrativ avdeling. Hver søknad om studentstipend skal inneholde:

a. Prosjektbeskrivelse (formål), max 1 side

b. Budsjett

Her finner du utlysningstekst og søknadskjema. Frist for oversendelse av søknader er 11. oktober.

  Halvdagsseminar om Tverrkulturell kommunikasjon

Alle er velkomne til halvdagsseminar der Riccardi Pellegrino, holder foredrag:

Tirsdag 8. oktober kl 11.30 – 15:30. i Kurslokalet C.G.Sundts hus (Muséplass 1, kjeller)

Pellegrino Riccardi har bodd i Norge siden 1995 og er kjent som en av Skandinavias absolutt beste tverrkulturellkommunikasjons eksperter. Han har en lang og høyprofilerte kundeliste med blant annet Statoil, Telenor, Aker Solutions, Statkraft, Utenriksdepartementet og Det Norske Veritas for å nevne noen. I sine foredrag fokuserer han blant annet på hvordan vi oppfatter oss selv og hvordan andre oppfatter oss. Han tar også opp mulighetene for kulturelle ulikheter. Som tilflytter til Norge har han gjort seg sine tanker om nordmenn, og vil komme med noen betraktninger på hva som er positivt og negativt med å være akkurat slik nordmenn er.

Påmelding innen 30. september.

  Kurs i forskningskommunikasjon

Aftenposten har gleden av å invitere unge forskere på opp til 45 år til intensive skrivekurs/ to dagers workshop i forskningskommunikasjon den 14. og 15. oktober ved Universitetet i Bergen.

Gjennom Aftenpostens kanaler på nett, mobil og i papiravisen vil det bli anledning for de som ønsker det til å publisere aktuelle artikler i ulike formater som arbeides frem rundt kurset.

Send påmelding til Mina Hauge.

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet:

 

Kim Nes Leirvik er ansatt som stipendiat i prosessteknologi for 3 år fra 23.09.13.

Master

Jørund Tveiterås skal opp til avsluttende mastergradseksamen i optikk og atomfysikk med oppgaven:

  • Characterization of Hyper Spectral Irradiance and Radiance Sensors

Onsdag 2. oktober kl 10:30 i rom 366. Veileder har vært Øyvind Frette og Børge Hamre.

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Search for CP Violation in B-0-<(B-0)over bar> Mixing Using Partial Reconstruction of B-0 -> D*(-)Xl(+)nu(l) and a Kaon Tag PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 111   Issue: 10     Article Number: UNSP 101802   DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.101802  

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.