Fredag 25. januar 2013

Fra instituttledeR

Utvalget som arbeider men IFTs forslag til Senter for Fremragende Utdanning er nå i full gang. Professor Bjørn Tore Hjertaker som leder arbeidet, sier SFU-forslaget vil bygge på de styrker og den erfaring opparbeidet gjennom flere år ved IFT, og være spesielt rettet mot Bachelorgraden med fokus interaksjoner mellom forelesere og studenter, studentene mellom og på laboratorieundervisning. Det vil komme mer informasjon etter hvert.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Symposium: Discovering Per Osland 70 years

Professor Per Osland turned 70 years January 10th and you are all welcome to the anniversary symposium:

  • Monday January 28th in Bachelorrommet (room 359), IFT:

·       11:00 Coffee & cookies

·       11:15 Welcome from the Head of Department (Geir Anton Johansen)

·       11:30 Analysing Per & introduction to the symposium (Anna Lipniacka)

·       12:00 Discriminating New Physics Models at future colliders (Jan Kalinowski)

·       12:30-13:30 Lunch

·       13:30 Memories from the 90ties (Bjarne Stugu)

·       14:00 Being Per's student (Are Raklev)

·       14:45 Natural Extensions of the Standard Model Scalar Sector (Bohdan Grzadkowski)

·       15:30 Per@Work (Collaborative Group Contribution)

·       16:00 End of Scientific programme

-

·       19:00 Dinner (by invitation only)

 

  Fellesseminarer og Horisonter

Det er ikke lenge til IFTs fellesseminarer og fakultetets Horisontforelesnigner starter opp igjen. Her er listen over planlagte begivenheter så langt:

·       Mandag 5. februar, Egget kl. 10.00 EKSTRA TVERRFAKULTÆRT åpent seminar med forfatteren Siri Hustvedt, ”Borderlands

·       Mandag 12. februar, Egget kl. 18.00 (Horisonter), Andrew Read, Pennsylvania State University, ”Evolution dynamics

·       Fredag 15. mars, Aud B kl. 14.15 Sabrine Hossenfelder, NorditaCosmology

·       Torsdag 21. mars,  Egget kl. 15.00 (Horisonter) Forsker Jo Røislien, UiO “Measurements and interpretation

·       Torsdag 11 april, Egget kl. 15.00  kl. 15.00 (Horisonter)

 

  Music meets Science

Join us for a stimulating event in collaboration with Bergen Philharmonic, where conductor Andrew Litton and dean Dag Rune Olsen will discuss parallels and connections between science and music, featuring some musical contributions by musicians of the Bergen Philharmonic.

·       Music meets Science

·       Tuesday January 29th at 15.00

·       In Realfagbygget (Allegt 41), 1.st floor, beneath the canteen.

What do science and music have in common? Can music and its beauty be expressed by means of mathematics or physics? How do we define our pursuits of understanding and interpretation? What is universal to our approaches. The faculty offers free traditional Norwegian risengrynsgrøt (porridge) and some soft drinks for students and other participants afterwards, with the possibility for further discussion with attending musicians and other members from the Bergen Philharmonic. Grøt is served at 16.00.

  Registrering i Cristin

Fristen for registrering i Cristin er 1. februar for publikasjoner som rapporteres til Kunnskapsdepartementet, og 15. februar for tidsskriftartikler som ligger tilgjengelig på nett. Så det er bare å ta seg tid til å legge inn fjordårets bragder i Cristin der man må logge inn som UiB-ansatt. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette også kronikker, debattinnlegg, formidling – også på radio og TV, og så videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB, så har førsteforfatter ansvar for å legge inn data.

  Aktuelle konferanser i Bergen nærmeste halvår

Hvis noen av disse konferansene er aktuelle, kan det være lurt å allerede nå sette av tiden i kalenderen:

·       Gasskonferansen 10. - 11. april

·       Fornybarkonferansen (tidligere 7-fjellskonferansen) 22.- 23. april

·       Christiekonferansen 25. april

·       Fysikermøtet 2013 7.-10. august

 

PhD

 

  Disputaser

Alexander Vereshagin

M.phil. Alexander Vereshagin disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 1. Februar kl 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veileder har vært Per Osland.

Master

Pål Lothe Sæterdal skal opp til avsluttende mastergradseksamen i separasjon med oppgaven:

  • Hydrocyclones in a produced water system at Visund platform – Theoretical study of simulation modell with real platform data

Torsdag 31. januar kl 12:15 i rom 368, IFT. Veileder har vært Bjørn Kvamme og Anita M. K. Harestad, Aker Solutions.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Measurement of B (B -> Xs gamma), the B -> Xs gamma photon energy spectrum, and the direct CP asymmetry in B -> Xs+d gamma decays PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 11     Article Number: 112008   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.112008

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Ovrebekk G, Wagner B, Yang B et al.: Measurement of electrons from semileptonic heavy-flavor hadron decays in pp collisions at root s=7 TeV PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 11     Article Number: 112007   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.112007  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Measurement of the time-dependent CP asymmetry of partially reconstructed B-0 -> D*D+*(-) decays PHYSICAL REVIEW D  Volume: 86   Issue: 11     Article Number: 112006   DOI: 10.1103/PhysRevD.86.112006  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.