Fredag 4. oktober 2013

Nyheter og generell informasjon

 

  Rehabilitering av fasader: vinduer, murverk, overflater.

Mandag 7.10. starter arbeidet med rehabilitering av fasader i Bjørn Trumpys hus. 

Arbeide som skal utføres er: Montering av «nye» vinduer i sørfasader skal rettes opp med henblikk på å gjøre de mindre trekkfulle, alle øvrige vinduer skal skiftes i alle etasjer.  I teglfasadene skal bindere fornyes, ekspansjonsfuger forbedres, sålbenker sikres og alle overflater behandles/males.

Arbeidene starter med rigging av stillas på sørfasade sørblokk, og fortsetter så på sørfasade nord. Det er utarbeidet en riggplan som innebærer at noen områder på parkeringsplassen utenfor vil bli avstengt, og byggeplasskontor vil bli innredet innendørs i bygget. Det vil bli utarbeidet en detaljert plan for bytting av vinduer, i alle berørte kontorer vil entreprenør flytte pult-/møbler fra fasade ca. 1,0 m, og tildekke med plast under arbeidet som på 1-aksekontor vil pågå en dag. På spesialrom- og labber vil vi være avhengig av samarbeid med brukere vedr. flytting.

Arbeidene forventes sluttført sommeren 2014.

  Emneansvarlige – Frist for å melde inn eksamensdato: 28. oktober

Frist for emneansvarlige for å melde inn eksamensdato for høstens muntlige emner er 28.oktober.

Dette er for at fakultetet skal få lagt inn riktig trekkfrist, to uker før emnets første eksamensdag. Send dato og navn på sensor til Kristine.

  Eksamen – informasjon til fagpersoner under besøk i eksamenslokaler

Eksamenskontoret har laget et lite infoskriv til emneansvarlige som skal besøke eksamenslokaler ved skriftlig eksamen.

  Workshop on Heavy Flavor Correlations in Nuclear Collisions

Wednesday to Friday this week, a workshop on heavy flavor correlations in nuclear collisions was held in Bergen. During the workshop, experts in the field gathered to share their views on various challenges and possibilities in both the experimental and theoretical domain, and engage in discussions on the topic. By bringing theorists and experimentalists together, the workshop has served as an exchange platform where analyses from recent particle colliders, such as RHIC and LHC, could be compared with predictions from various models, giving a better understanding of how these probes interact with, for instance, the quark gluon plasma. A wide variety of nations and institutes have been represented, including CERN, Italy, Germany, Finland, the Netherlands and the US, in addition to the more local representatives from the University of Oslo and Bergen which are also heavily involved in this field of research.

 

 

 

PhD

 

  Disputas før jul?

Vi minner om at siste frist for innlevering av avhandling til instituttet dersom disputas skal kunne skje i inneværende semester, er onsdag 16. oktober. Da må din veileder ha et forslag til opponenter klart ved innlevering. Siste mulige disputasdato før juleferien er onsdag 18. desember.

 

 

  Prøveforelesninger

MSc Tonje Nesse Forland vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Vannets rolle i atmosfæren

Fredag 11. oktober kl 10.15 i rom 292, IFT.

  Disputaser

Mahdi Poormohammadi

 

MSc Mahdi Poor Mohammadi disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 11. oktober kl 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Per Osland, Anna Lipniacka og Odd Magne Øgreid, Høgskolen i Bergen.

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Measurement of the inclusive jet cross-section in pp collisions at root s=2.76 TeV and comparison to the inclusive jet cross-section at root s=7 TeV using the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 8     Article Number: 2509   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2509-4

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Improved luminosity determination in pp collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector at the LHC EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 8     Article Number: 2518   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2518-3  

o   AEGIS: Gligorova, A.; Pacifico, N; Sandaker H.; Aghion S.; Ahlen O.; et al.: Prospects for measuring the gravitational free-fall of antihydrogen with emulsion detectors JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 8     Article Number: P08013   DOI: 10.1088/1748-0221/8/08/P08013  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.