Fredag 11. oktober 2013

Fra instituttledeR

Alle som er interessert i partikkelterapi og medisinsk fysikk bør merke seg at vi mandag 28. oktober kl 12 – 14 inviterer til miniseminar med tentativ tittel "Fysikk i partikkelterapi" her på instituttet. Vi kommer tilbake med mer informasjon, i denne omgang er det viktigste å reservere tiden. Rektor som er professor i medisinsk fysikk, vil holde det første foredraget.

Riktig god helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar - horisontforedrag

Alle er velkomne til horisontforedrag der Bjørn Gjevik, professor emeritus UiO, holder foredrag:

Torsdag 17. oktober kl 15.15, Auditoriet i VilVite. Enkel servering fra kl 15.00.

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der Margarida Rebelo, CERN, holder foredrag:

·       The Nobel Price in Physics 2013

 

Fredag 18. oktober kl 14.15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14.00.

As expected, the Nobel prize for the Higgs particle has been awarded to Francois Englert and Peter Higgs. The talk will review the discovery, the Higgs mechanism and the different contributions to the theory.

  Gratis dokumentarfilmforestilling for UiB-ansatte - Materiens opprinnelse - Historien om CERN og jakten Higgspartikkelen

I år som i fjor vil Universitetet i Bergen i samarbeid med BIFF tilby en førpremiere til sine ansatte. PARTICLE FEVER er en underholdende dokumentarfilm laget av regissøren og vitenskapsmannen Mark Levinson.

Filmen settes opp på Bergen Kino mandag 14. oktober kl. 17.30 og er gratis. Billetter kan hentes (maks. 2 pr. ansatt) i Bergen Kinos billettluke mot framvisning av gyldig ansattkort. Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet!

Tilbudet om rabatterte billetter til forestillingene under årets Bergen Internasjonale Filmfestival BIFF står ved lag også i år. Velferdsutvalget ved UiB kan derfor tilby sine ansatte billetter til kr. 50.- (ordinært kr. 85.-) mot framvisning av gyldig ansattkort i Bergen Kinos billettluker. NB! Gjelder kun BIFF-forestillinger, ikke ordinære visninger på Bergen Kino. Alt om årets BIFF finner du her.

  PÅ VEI 15.oktober 2013

Hver høst arrangerer MN-fakultetet og instituttene PÅ VEI. Målet med arrangementet er at førsteårsstudentene skal tenke fremover mot mastergrad og yrkesvalg, og sette seg langsiktige mål for studietiden. Les mer her.

De fleste bachelorstudentene har undervisningsfri tirsdag 15. oktober kl. 10-16, for å kunne delta på prisoverrekkelsen til årets foreleser og karriereforedragene.

  Invitasjon til utdanningskonferanse ved det matematisk - naturvitenskapeligefakultet, UiB

Programmet for fakultetets utdanningskonferanse er nå klart.

 

I år har vi lagt vekt på at programmet skal være direkte nyttig for den enkelte underviser og at temaene kan skape rom for gode diskusjoner om utdanning mellom undervisere, studenter og andre med interesse for utdanning. Både studenter og ansatte er velkommen til å være med på hele eller deler av konferansen.  Bidragsytere til konferansen er både ansatte fra eget fakultet, andre fakultet/institutt ved UiB og fra Københavns Universitet. Spesielt glad er vi for at studentene også bidrar i konferanseprogrammet.

 

Torsdag 17. oktober i Aud. 1 i Realfagbygget. Meld deg på her. Dersom du IKKE skal ha lunsj er det fint om dette kan skrives i merknadsfeltet.

 

  Utlysning av fakultetets fond og legater for 2014

Fristen for å søke om midler fra de fakultetsspesifikke fond og legater er 1. desember 2013 for tildeling av midler for 2014. Beløpene som stilles til rådighet for de forskjellige fond og legater blir vedtatt i februar 2014. I fjor var det for lav inntjening på de fakultetsspesifikke fond og legater til at Fondsforvaltningen fant grunnlag for å gi tildelinger, men tidligere har det gitt tildelinger på totalt kr 400 000-500 000. Utlysning, søknadsskjema og vedtekter finnes på fakultetets hjemmeside.

  Vinneren av foreleserprisen 2012/13 er kåret

Førsteamanuensis Thomas Spengler, på Geofysisk institutt, er kåret til årets foreleser for undervisningsåret 2012/2013 på MN-fakultetet.

  Utlysing av Erasmus Organizing Mobility (OM)-midlar

Nå er det nye OM-midler til disposisjon for fakultetene for studieåret 2013/14. Faglige og administrativt tilsatte kan søke om OM-midler til å dekke utgifter til aktiviteter som fremmer studentmobilitet innen Erasmus-programmet, som for eksempel:

·     kontaktreiser for å opprette nye samarbeidsavtaler

·     kontaktreiser til samarbeidspartnere for kvalitetssikring av avtaler, etc.

·     arrangement som fremmer utveksling innen Erasmus-programmet

·     tiltak for å integrere innreisende Erasmus-studenter

·     Utarbeiding av informasjonsmateriell o.l.

  Forskerutveksling for det akademiske året 2014/2015 til University of Washington, USA og Memorial University of Newfoundland, Canada.

Nå kan det søkes om forskerutvekslingen til University of Washington (UW) og Memorial University of Newfoundland (MUN). Oppholdet kan benyttes til forskning, undervisning eller en kombinasjon etter avtale med vertsuniversitetet. Søknader skal sendes eget søknadsskjema. Instituttene bes om å prioritere søknadene før oversending til fakultetet innen 25. oktober 2013.

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Martin Møller Greve vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Giant battery for storage of renewable energy

Torsdag 17. oktober kl. 13.15 i rom 546, IFT.

Bachelor

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Becattini, F.; Csernai, L. P.; Wang, D. J.:  Lambda polarization in peripheral heavy ion collisions PHYSICAL REVIEW C  Volume: 88   Issue: 3     Article Number: 034905   DOI: 10.1103/PhysRevC.88.034905

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.: Measurement of the D*(2010)(+) natural linewidth and the D*(2010)(+)-D-0 mass difference  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 5     Article Number: 052003   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.052003  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Measurement of the D*(2010)(+) Meson Width and the D*(2010)(+) - D-0 Mass Difference  PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 111   Issue: 11     Article Number: 111801   DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.111801  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:    D Meson Elliptic Flow in Noncentral Pb-Pb Collisions at root(S)(NN)=2.76 TeV  PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 111   Issue: 10     Article Number: 102301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.102301  

o   Kotopoulis, Spiros; Postema, Michiel: High-speed photography of encapsulated microbubbles  ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY  Volume: 245   Meeting Abstract: 198-COLL  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for dark matter candidates and large extra dimensions in events with a jet and missing transverse momentum with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 4     Article Number: UNSP 075   DOI: 10.1007/JHEP04(2013)075  

o   Osland, P.; Pukhov, A.; Pruna, G. M.; Purmohammadi, M.: Phenomenology of charged scalars in the CP-violating inert-doublet model JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 4     Article Number: 040   DOI: 10.1007/JHEP04(2013)040  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.