Fredag 18. oktober 2013

Fra instituttledeR

På tampen av denne uken vil jeg anmode alle ansatte og studenter om å slutte opp om kantinen vår. Vi er heldige som har en så dyktig kokk som Tran og vil svært gjerne at hun skal få best mulig grunnlag å fortsette driften. Det er også godt for miljøet på instituttet at vi treffer hverandre på tvers av fag og funksjon.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Seminar: Fysikk og stråleterapi

Alle har vel fått med seg nyheten at Helse Vest har fått i oppdrag å planlegge et protonterapisenter i Bergen. I forkant av at dette ble offentliggjort skrev rektor, som er professor i medisinsk fysikk, en god kronikk om dette i På Høyden: Partikkelfysikk i kamp mot kreft. Etableringen av et slikt senter i Bergen vil få følger for vårt institutt både innen forskning og utdanning, og derfor arrangerer vi dette seminaret for å belyse mulighetene.

  • Mandag 28. oktober 12:00-13:40
  • Bachelorrommet (359), Institutt for fysikk og teknologi, Allégaten 55

Program:

12:00 Velkommen og lunsj

12:20 Dag Rune Olsen: Partikkelterapi og dens fordeler
12:40 Dieter Röhrich: Ion therapy - a research field for physicists
13:00 Ludvig Paul Muren: Medisinsk-fysiske utfordringer i proton- og partikkelterapi
13:20 Olav Dahl: Proton- og partikkelterapi: klinisk status og potensiale

 

Alle er velkomne til et spennede og høyaktuelt seminar!

  Workshop: Integrert systemanalyse

Forskere med interesse for integrert systemanalyse og tverrfaglig samarbeid er velkomne til workshop med International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

  • Onsdag 6. november, kl. 9:00-16:00, Universitetet i Bergen, Dragefjellet, aud. 3.

Fra programmet:

Future Energy Challenges and Opportunities
What is the best approach in studying: Human impact on the climate system – changes in the climate system.
Human impact of marine eco systems

For mer informasjon og påmelding, se Forskingsrådets webside.

  Digital vurdering og eksamen i søkelyset, 13. og 14. november

Norgesuniversitetet og UHR sin ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen inviterer til seminar i Bergen i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). Seminaret vil ha en praktisk tilnærming til temaet med fokus på gode eksempler, nye muligheter, erfaringsdeling og klargjøring av felles utfordringer. Målgruppe for seminaret er faglige, tekniske og administrativt ansatte, ledere og andre som er opptatt av seminarets tema.

Seminaret vil bli avviklet 13. og 14. november på Jusbygget, Dragefjellet, Magnus Lagabøtes plass 1. Påmeldingsfrist er 28. oktober. For informasjon om program, påmelding og praktiske opplysninger, se seminarets nettside.  

 

  Budsjettpost for åpen publisering ved Universitetet i Bergen

På UiBs styremøte den 29.11.2012 ble det vedtatt å etablere en budsjettpost for dekning av kostnader ved Open Access-publisering. Budsjettposten er en forsøksordning i 3 år og det er satt av til sammen 1,5 millioner kroner til dette formålet i 2013. Midlene er fordelt til fakultetene og Universitetsmuseet etter førsteamanuensis og professorstillinger, samt dekaner og instituttledere.

 

Ansatte, ph.d.-kandidater og masterstudenter kan søke om midler her.

 

  Informasjonsmøte om erasmus+

SIU kommer til Universitetet i Bergen for å informere om Erasmus+. Fagmiljøene oppfordres til å være representerte på møtet med både administrativt og faglig ansatte.

 

Tirsdag, 22. oktober kl. 13 - 15.30 i Egget, Studentsenteret.

 

EU har vedtatt budsjettet til det nye samarbeidsprogrammet innen utdanning, som har fått navnet Erasmus+. Erasmus+ vil på mange måtar være en forlengelse av "Lifelong Learning Programme - Erasmus", som formelt blir avsluttet med studieåret 2013/14.

 

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet:

 

Steffen Mæland er ansatt som universitetsstipendiat eksperimentell høgenergi partikkelfysikk fra 14.10.13, til og med 13.10.2017.

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Dynamics of isolated-photon plus jet production in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector NUCLEAR PHYSICS B  Volume: 875   Issue: 3   Pages: 483-535   DOI: 10.1016/j.nuclphysb.2013.07.025  

o   Thornqvist, Sara; Hysing, Liv B.; Muren, Ludvig P.; et al.: Adaptive radiotherapy in locally advanced prostate cancer using a statistical deformable motion model ACTA ONCOLOGICA  Volume: 52   Issue: 7   Pages: 1423-1429   DOI: 10.3109/0284186X.2013.818249  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the high-mass Drell-Yan differential cross-section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B Volume: 725   Issue: 4-5   Pages: 223-242   DOI: 10.1016/j.physletb.2013.07.

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for excited electrons and muons in root s=8 TeV proton-proton collisions with the ATLAS detector NEW JOURNAL OF PHYSICS  Volume: 15     Article Number: 093011   DOI: 10.1088/1367-2630/15/9/

o   Burgess, Thomas; Lindroos, Jan Oye; Lipniacka, Anna; Sandaker, Heidi.: Finding viable models in SUSY parameter spaces with signal specific discovery potential  JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 8     Article Number: 098   DOI: 10.1007/JHEP08(2013)098  

o   Basso, L.; Lipniacka, A.; Osland, P.; Purmohammadi, M.; et al.: Probing the charged Higgs boson at the LHC in the CP-violating type-II 2HDM JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 11     Article Number: 011   DOI: 10.1007/JHEP11(2012)011  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.