Fredag 25. oktober 2013

Fra instituttledeR

Vi gratulerer Thomas Gjesteland som denne uken havnet på Bergens Tidendes liste over 47 unge og lovende som de mener vil prege Bergens fremtid. Slett ikke dårlig. Og som det ikke skulle være nok, finner vi enda en romforsker, Beate Krøvel Humberset, på en utvidet liste med ytterligere 70 unge og lovende. Gratulerer!

Merk ellers at instituttets administrasjon er stengt fra tirsdag kl 11:00 til onsdag kl 13:00 i kommende uke, se mer informasjon under.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFTs administrasjon blir stengt 1 døgn i kommende uke

I tidsrommet tirsdag 29/10 kl 11:00 til onsdag 20/10 kl 13:00 bli instituttets administrasjon stengt/ ubemannet. De som har noe som må håndteres før torsdag, bør derfor ta kontakt snarest.

Årsaken er at hele administrasjonen, verneombudet og ledergruppen drar på samarbeidsseminar til Fjordslottet på Osterøy sammen med representanter for fakultetsadministrasjonen. Tema for seminaret er kort fortalt, en evaluering av vår egen jobbsituasjon, hvordan vi best mulig kan yte våre tjenester til ansatte og studenter, og ikke minst, se på mulighetene for hvordan vi kan samarbeide enda bedre, internt og med fakultetsadministrasjonen.

Det siste året har vært hektisk som følge av at vi instituttet vokser med stadig flere ansettelser og økende antall studenter. Svaret er ikke bare å øke antall ansatte i administrasjonen, men se på arbeidsdeling og samarbeidsformer. HMS er en viktig del av dette.

Kanskje noen av dere har synspunkter i denne anledning – ros og ris? I så fall er det flott med en epost til instituttleder tirsdag før kl 10:00.

  Horisontforelesning

Alle er velkomne til Horisontforelesning der Professor David Kaplan, Hopkins University, holder foredrag:

Mandag 28. oktober kl 16:00 i Egget, Studentsenteret

  IFT julebord

Datoen for årets julebord er satt til fredag 22. november med oppstart like etter arbeidstid. I år blir det ett felles arrangement for alle ansatte og studenter. Vi kommer tilbake med mer informasjon om selve begivenheten og om når det åpnes for påmelding. Sett av tidspunktet!

  Seminar: Fysikk og stråleterapi

Vi minner om seminaret kommende mandag og oppfordrer spesielt medlemmene i instituttrådet å prioritere de knappe to timene til seminaret:

  • Mandag 28. oktober 12:00-13:40
  • Bachelorrommet (359), Institutt for fysikk og teknologi, Allégaten 55

Program:

12:00 Velkommen og lunsj

12:20 Dag Rune Olsen: Partikkelterapi og dens fordeler
12:40 Dieter Röhrich: Ion therapy - a research field for physicists
13:00 Ludvig Paul Muren: Medisinsk-fysiske utfordringer i proton- og partikkelterapi
13:20 Olav Dahl: Proton- og partikkelterapi: klinisk status og potensiale

 

Alle er velkomne til et spennede og høyaktuelt seminar! Alle har vel fått med seg nyheten at Helse Vest har fått i oppdrag å planlegge et protonterapisenter i Bergen. I forkant av at dette ble offentliggjort skrev rektor, som er professor i medisinsk fysikk, en god kronikk om dette i På Høyden: Partikkelfysikk i kamp mot kreft. Etableringen av et slikt senter i Bergen vil få følger for vårt institutt både innen forskning og utdanning, og derfor arrangerer vi dette seminaret for å belyse mulighetene.

  Appell fra Studia til forelesere: DET ER TID FOR PENSUMLISTER IGJEN … OG DU ER VIKTIG FOR OSS

Studia skal ha all pensumlitteratur tilgjengelig til riktig tid, i riktig antall for studentene i Bergen.

 

For å få dette til er vi helt avhengige av å få pensumlister fra deg i god tid.

Selv om pensumlitteraturen er uendret, ber vi om en tilbakemelding – for eksempel «ingen endringer i forhold til tidligere innsendte lister.»

 

Vi håper du kan være en god ambassadør for oss overfor studentene, og støtte opp om våre akademiske bokhandeler på campus i Bergen. Studia er nemlig studentenes egen bokhandel, heleid av studentene gjennom Studentsamskipnaden i Bergen.

 

Ved å levere pensumlister innen fristen hjelper du oss til god studentvelferd i Bergen. Vi setter også pris på om du kan orientere studentene dine om at vi har alle bøkene de trenger.

 

Vi ønsker tilbakemelding på:

 

·     Kurskode / Fagkode

·     Uendret pensumlitteratur i forhold til tidligere semester.

·     Obligatorisk pensum – hvilke bøker MÅ studentene lese?

·     Hva er valgfritt pensum – hvilke bøker KAN studentene lese?

·     Støttelitteratur – bøker som dere sterkt anbefaler til kurset?

·     Kompendier på faget?

·     E-bøker?

 

 

Pensumlister sendes på e-post til pensum@studia.no innen mandag 4. november 2013.

                                                         

Tusen takk for god hjelp!

Vennlig hilsen

Studia as

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med Michiel Postema, professor, Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen:

Tirsdag 12. november kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 7. november, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet:

 

Vårin Renate Andvik Holm er ansatt som stipendiat i nanofysikk for 4 år fra 01.09.2013.

Bachelor

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Haldorsen, Ingfrid S.; Gruner, Renate; Husby, Jenny A.; et al.: Dynamic contrast-enhanced MRI in endometrial carcinoma identifies patients at increased risk of recurrence EUROPEAN RADIOLOGY  Volume: 23   Issue: 10   Pages: 2916-2925   DOI: 10.1007/s00330-013-2901-3  

o   Basso, L.; Lipniacka, A.; Osland, P.; Purmohammadi, M.; et al.: Probing the charged Higgs boson at the LHC in the CP-violating type-II 2HDM JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 11     Article Number: 011   DOI: 10.1007/JHEP11(2012)011  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.