Fredag 1. november 2013

Fra instituttledeR

Denne uke kan vi juble ved UiB og ikke minst ved vårt fakultet! Forskningsrådet delte denne uken ut en halv milliard til 16 forskjellige forskningsinfrastruktuerer, eller utstyr som vi gjerne sier. Listen over innvilget infrastruktur viser at blant de 4 tilslagene til UiB har Kjemisk institutt for gjennomslag for NMR-plattformen som er planlagt i EnTek-bygget og SFF GeoBio for ny ROV/ fjernstyrt ubåt. Vi gratulerer alle med utfallet og ikke minst innsatsen bak!

God helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der Professor Emeritus Per Osland holder foredrag:

Fredag 8. november kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

Per Osland har deltatt i gruppe som har evaluert svensk mastergradsutdanning og vil fortelle om den prosessen og resultatet.

  Endringshelg lørdag 2.november – Alle IT-tjenester ute av drift

Vi minner om stansen i IT tjenestene førstkommende lørdag.

FS, Studentweb, Søknadsweb og Evuweb vil ikke være tilgjengelig lørdag 2. november. Som følge av lørdagens oppgraderinger kan det og være noe ustabilitet på søndag 3. november. 

 

  Utlysning av midler fra Meltzerfondet for 2014.

Det lyses ut midler til følgende:

·       Studenter og P.h.d.-kandidater kan søke om prosjektstipend.

·       Ansatte (forskere) kan søke om støtte til forskningstermin eller vitenskapelige reiser.

 

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser. Merk at det i 2013 kan det nomineres til æresprisen.

 

Ansatte kan også søke Bergen Universitetsfond om støtte til formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser ol.

 

Søknadsfrist 1. desember 2013. Søknadssystemet åpner fredag 24. oktober.

 

L. Meltzer Høyskolefond in English. Bergen University Fund in English.

 

  Disputaser

Martin M. Greve

MSc Martin Møller Greve disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 8. november kl. 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Bodil Holst og Philip Denby, Ensol AS.

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Haugan, E; Holst, B: Determining the fibrillar orientation of bast fibres with polarized light microscopy: the modified Herzog test (red plate test) explained. Journal of microscopy  Volume: 252   Issue: 2   Pages: 159-68   DOI: 10.1111/jmi.12079   

o   Eder, S D; Samelin, B; Bracco, G; Ansperger, K; Holst, B: A free jet (supersonic), molecular beam source with automatized, 50 nm precision nozzle-skimmer positioning. The Review of scientific instruments  Volume: 84   Issue: 9   Pages: 093303   DOI: 10.1063/1.4821147  

o   Skoglund, G; Nockert, M; Holst, B: Viking and Early Middle Ages Northern Scandinavian Textiles Proven to be made with Hemp. Scientific reports  Volume: 3   Pages: 2686   DOI: 10.1038/srep02686  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.