Fredag 8. november 2013

Fra instituttledeR

Vi retter en hjertelig takk til Øystein Olsen som nylig gikk over i pensjonistenes rekker, for hans årelange innsats som leder for eksamenskommisjonen ved instituttet. Dette er et viktig og nitid arbeid som fordrer at alle medlemmene i kommisjonen responderer hurtig på forespørsler om oppdrag. Samtidig takker vi Bjørn Arntzen for å ha tatt over stafettpinnen og lede eksamenskommisjonen videre.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der Dieter Röhrich holder foredrag:

  • Norwegian Hadron Therapy ? - a Status Report

Fredag 15. november kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

Husk også denne ukes fellesseminar med Per Osland!

  Ny leder av eksamenskommisjonen

Bjørn J. Arntzen er ny leder av eksamenskommisjonen ved instituttet, og har tatt over ansvaret etter Øystein Olsen. Når en mastereksamen skal planlegges må veileder sende en e-post til Bjørn J. Arntzen med følgende opplysninger:

 

-      Navn på kandidaten

-      Tittel på masteroppgaven

-      Navn på sensor og sensors e-postadresse

-      Planlagt eksamensdato

-      Opplysninger om eventuelle medveiledere

 

  Utfasing av «Windows XP» ved UiB

Microsoft skal i løpet av våren 2014 avslutte sin produktstøtte på operativsystemet Windows XP. Det betyr at IT-avdelingen ikke lenger kan tilby XP som operativsystem på klientdriftete maskiner. Alle eksisterende XP maskiner må skiftes ut eller reinstalleres med Windows 7. Du kan lese mer om det her.

 

  Hemmelige tjenester fra IT-avdelingen

Noen av tjenestene IT-avdelingen tilbyr er lite kjent. Her er informasjon om noen av tjenestene som vi tilbyr til både studenter og ansatte:

 

·       Skjemaker  - du kan opprette egne webskjema (påmeldingskjema, spørreskjema, evalueringsskjema)

·       Wordpress (blogg) - du kan få din egen Wordpress instans, ofte kalt «blogg» hvor du enkelt kan publisere informasjon på web.

·       Wiki - du får en Wiki, hvor du kan skrive i tekst-artikler sammen med andre. Tilsvarende som i Wikipedia. Informasjonen kan være åpen eller lukket.

·       HTML nettsider - du kan få opprettet område for å publisere dine nettsider på: FOLK, ORG, og KURS. (html, CSS, JavaScript)

·       LAMP (også kalt «egen driftet løsning») LAMP = Linux, Apache, MySQL og PHP: dette er for avanserte brukere og som vet hva de trenger. Vi oppretter område og MySQL database. Resten gjøres av deg. Vi setter krav til både sikkerhet og sikring mot epost spam.

 

PhD

 

  Disputaser

Tonje Nesse Forland

MSc Tonje Nesse Forland disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 15. november kl. 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Halvor Hobæk, Magne Vestrheim og Rolf Jacob Korneliussen, Havforskningsinstituttet.

Bachelor

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

 IFT i media

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.