Fredag 22. november 2013

Fra instituttledeR

På tampen av denne uken oppfordrer jeg alle som ønsker finansiering til sin forskning, til å delta på fellesseminaret der Anja vil orientere om muligheter innen EU-finansiert forskning fremover. Dernest minner jeg om at fristen til å søke Meltzer- og Universitetsfondet er 1. desember, se mer informasjon under.

God helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Debattmøte om universitetets satsing på klima- og energipolitikk

Alle er velkomne til debattmøte i regi av Forum for vitenskap og demokrati:

        - Universitetets satsing på klima- og energipolitikk

Onsdag 27. november kl 14.15. i Auditoriet, Ulrike Pihls hus, Professor Keysersgt. 1

Rektor Dag Rune Olsen har signalisert at klima og fornybar energi vil bli et nytt satsningsområde ved UiB.  Er det en forskningsetisk utfordring at UiB samtidig viderefører petroleumsforskningen? Hva da med UiBs samarbeidsavtale med Statoil? Er det et dilemma at avtalen både skal bidra til økt oljeutvinning og forskning om energiomstilling og fornybar energi? Debatten om disse spørsmålene har blitt reist i BT, i PåHøyden og i Morgenbladet (8.-14.november) og forsetter nå i Forum for vitenskap og demokrati.

Utlysning av midler fra Meltzerfondet for 2014 - Påminning

Det lyses ut midler til følgende:

·       Studenter og P.h.d.-kandidater kan søke om prosjektstipend.

·       Ansatte (forskere) kan søke om støtte til forskningstermin eller vitenskapelige reiser.

 

Alle professorer og instituttledere ved Universitetet i Bergen har rett til å nominere kandidater til fondets priser. Merk at det i 2013 kan det nomineres til æresprisen.

 

Ansatte kan også søke Bergen Universitetsfond om støtte til formidling og publisering av forskningsresultater, samt til avholdelse av vitenskapelige konferanser ol.

 

Søknadsfrist 1. desember 2013. Søknadssystemet åpner fredag 24. oktober.

 

L. Meltzer Høyskolefond in English. Bergen University Fund in English.

 

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Balakin, Boris V.; Alyaev, Sergey; Hoffmann, Alex C.; Kosinski, Pawel: Micromechanics of Agglomeration Forced by the Capillary Bridge: The Restitution of Momentum AICHE JOURNAL  Volume: 59   Issue: 11   Pages: 4045-4057   DOI: 10.1002/aic.14162   Published: NOV 2013

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Measurement of the B+ -> omega l(+) nu branching fraction with semileptonically tagged B mesons  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 7     Article Number: 072006   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.072006  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Search for a low-mass scalar Higgs boson decaying to a tau pair in single-photon decays of Y(1S) PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 7     Article Number: 071102   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.071102  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Measurement of the production cross section of jets in association with a Z boson in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 7     Article Number: 032   DOI: 10.1007/JHEP07(2013)032  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   A study of the material in the ATLAS inner detector using secondary hadronic interactions  JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 7     Article Number: P01013   DOI: 10.1088/1748-0221/7/01/P01013  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.