Fredag 29. november 2013

Fra instituttledeR

Det nærmer seg årsslutt og tid for rapportering av virksomheten i året som har gått. Gruppelederne vil om kort tid få en epost med anmodning om innspill til denne. Da er det viktig at alle i gruppen gir innspill til gruppeleder om viktige resultater og begivenheter som bør være med, også studentene. Rapporten skal kortfattet og på et format som gjør den lettlest for alle på instituttet.

God helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Publisering av pensumlister

Minner om at alle forelesere må laste opp pensumlister på Mi side innen 1. desember. Dersom pensumlisten ikke er klar enda, må det lastes opp en kommentar om når den vil bli klar. Opplastingen gjøres under admin-fanen på kursets Mi side-side.

  Studiekvalitetsseminar

Utdanningsutvalget og Studieadministrativ avdeling har også i år gleden av å invitere ansatte og studenter til det årlige studiekvalitetsseminaret:

13. desember, kl 09.00-15.00, Egget, Studentsenteret.

Påmelding innen 4.desember.

Den første delen av programmet er om arbeidet med studiekvalitet ved UiB, hvor «Ugleprisen» og «Læringsmiljøprisen» deles ut. Inneværende års PEK-prosjekter vil bli presentert gjennom en postersesjon. Resten av dagen er viet erfaringsutveksling om bruk av digitale verktøy i undervisningen. Her vil representanter fra ulike fagmiljø orientere om sine erfaringer. Målgruppen er i første rekke undervisnings- og instituttledere, programstyreledere, undervisere, studenter og andre som er interessert i studiekvalitetsarbeid.

    Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med Mathias Ziegler, professor, Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen:

Tirsdag 10. desember, kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Det blir servering av "juletallerken" etter foredraget. Kuvertpris kr. 250,00. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 5. desember, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.