Fredag 6. desember 2013

Fra instituttledeR

Mange har nok lagt merke til debatten om Akademiaavtalen både i På Høyden og i rikspressen den siste tiden. Dessverre er det en sammensausing av flere saker: Det stilles spørsmål om UiBs integritet i forhold til å ta i mot forskningsfinansiering fra næringsliv - det er uforståelig ut fra både nasjonal og internasjonal politikk om forskningsfinansiering. Dernest om det er etisk forsvarlig for UiB å forske på petroleum da dette forlenger oljealderen – her knyttes det til klimadebatten og målet om maksimalt to grader global oppvarming innen 2050. Her betraktes bærekraft bare i forhold til klima, mens energisikkerhet og samfunnsøkonomi synes å ikke være viktig. Verden trenger mer energi og MN-fakultetet har i flere år arbeidet for å styrke energiforskning utover petroleum og står klar til å øke innsatsen. Da må politikerne som har forpliktet Norge på to-gradersmålet, også på banen med mer finansiering til forsking på andre energikilder. IFT er ikke det instituttet som har nytt mest godt av Akademiaavtalen, men er svært fornøyd med de prosjektene avtalen har finansiert og setter stor pris på Statoils bidrag i en tid der basisfinansieringen stadig presses.

God helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der Prof. Dr. Johan Rafelski, LULI/Ecole Polytechnique Paris/CERN and Department of Physics, University of Arizona holder foredrag:

Fredag 13. desember kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00

  NB: Registrering av fravær fra instituttet

Vi minner igjen om at ALLE ansatte mer en 20% stilling ALLTID skal melde fravær fra instituttet på 1 dag eller mer. Til dette SKAL instituttets fraværsskjema benyttes – og det tar ikke lang tid. Dette gjelder alt fravær som ferie, jobbreiser, sykdom, arbeid hjemme eller annet sted. Så langt det lar seg gjøre skal det oppgis et kontakttelefonnummer for alt fravær som ikke skyldes ferie eller sykdom. Mobiltelefonnummer er å foretrekke, alternativt telefonnummer til hotell, besøkende institusjon og lignende. Dette for at instituttet skal kunne ta kontakt eller videreformidle kontakt fra andre om saker som er viktige og haster. Dette betyr også det er viktig å oppgi reisemål slik at det kan tas hensyn til tidssone-forskjeller.

  Julestengt kantine

Kantinens siste åpningsdag før jul blir 13. desember.

  Frist for innsending av variable billag

Instituttet har mottatt melding fra lønnskontoret om at fristen for variable bilag i år er 11. desember 2013. Dette betyr at instituttet må ha mottatt disse senest 9. desember 2013. Variable bilag er reiseregninger, honorarer, timelønn etc.

Siste mulighet for sjekkutskrivning er torsdag 19. desember.

Travel claims and time sheets must be delivered to IFT within December 9th.

  Utlysning av midler - Peder Sather Center for Advanced Study

Fra 1.januar 2014, vil det være mulig å søke om forskningsmidler fra Peder Sather Center for Advanced Study. Søknadsfrist er 1.februar. Mer info om utlysningen kan leses her.

  SPIRE workshop

Alle er velkommen til å høre på UIB-SPIRE worshop:

9. til 13. Desember, rom 546

 

  Grunnlovsjubileet 2014 ved Universitetet i Bergen

 17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. På grunn av Wilhelm F. K. Christies rolle i historien om 1814 vil jubileet ha en særlig viktig plass ved Universitetet i Bergen i 2014. Det er oppnevnt en programkomite som utarbeider programmet for universitetets markering av jubileet. Program og mer informasjon kommer på jubileumssidene.

  Nytt nummer av FunderFinder

Desemberutgaven av FunderFinder klart for nedlastning – obligatorisk lesing for alle vitenskapelig ansatte!

PhD

 

  Disputaser

Kristian Smeland Ytre-Hauge

MSc Kristian Ytre-Hauge disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Measurements and Monte Carlo Simulations of Neutron Doses from Radiation Therapy with Photons, Protons and Carbon Ions

Tirsdag 10. desember kl. 10:00 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Dieter Röhrich, Odd Harald Odland – Haukeland Universitetssykehus og Dieter Schardt - GSI Darmstadt.

 

 

 

 

MSc Knut Arne Birkedal disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Empirical and Numerical Evaluation of Mechanisms in Gas Production from CH4-Hydrates

Fredag 13. desember kl. 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Arne Graue, Bjørn Kvamme og Geir Ersland.

 

 

 

Master

Stig Holme Lie skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

  • Diffusion as an Oil Recovery Mechanism During CO2 Injection in Fractured Reservoirs

Mandag 9. desember kl. 10:15 i rom 366, Institutt for fysikk og teknologi. Veiledere har vært Martin Fernø, IFT og Arne Graue, IFT

                    ______________________________________________________________________

Kine Johnsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i kjernefysikk med oppgaven:

  • Simulations of a Therapeutic Proton Beam with FLUKA Monte Carlo Code and Varian Eclipse Proton Planning Software

Torsdag 12. desember kl. 11:15 i rom 366, Institutt for fysikk og teknologi. Veiledere har vært Dieter Rörich, IFT og Odd Harald Odland, Haukeland Universitetssykehus

                    ______________________________________________________________________

Muktikanta Sahoo skal opp til avsluttende mastergradseksamen i flerfasesystem med oppgaven:

  • High Back Pressure on Pressure Safety Valves (PSVs) in a Flare System

Torsdag 12. desember kl. 13:15 i rom 368, Institutt for fysikk og teknologi. Veileder har vært Alex C. Hoffmann, IFT

Bachelor

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of the top quark charge in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 11     Article Number: 031   DOI: 10.1007/JHEP11(2013)031  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Measurement of an excess of (B)over-bar -> D-(*) tau(-)(v)over-bar(tau) decays and implications for charged Higgs bosons PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 7     Article Number: 072012   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.072012  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:  Measurement of the mass of the D-0 meson  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 7     Article Number: 071104   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.071104   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for direct third-generation squark pair production in final states with missing transverse momentum and two b-jets in root s=8 TeV pp collisions with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 10     Article Number: 189   DOI: 10.1007/JHEP10(2013)189  

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:   Measurement of the e(+)e(-) -> p(p)over-bar cross section in the energy range from 3.0 to 6.5 GeV PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 7     Article Number: 072009   DOI: 10.1103/PhysRevD.88.072009  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for new phenomena in final states with large jet multiplicities and missing transverse momentum at root s=8 TeV proton-proton collisions using the ATLAS experiment  JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 10     Article Number: 130   DOI: 10.1007/JHEP10(2013)130  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:   J/psi Elliptic Flow in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 111   Issue: 16     Article Number: 162301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.162301  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Measurement of the Azimuthal Angle Dependence of Inclusive Jet Yields in Pb plus Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 111   Issue: 15     Article Number: 152301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.152301  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.