Fredag 1. februar 2013

Fra instituttledeR

Ombyggingsarbeidet ved instituttet var sammen med budsjettet for 2013, tema på gårsdagens instituttrådsmøte. Det var et konstruktivt møte som vil bli fulgt opp med et allmøte neste fredag, se mer informasjon under. Prosessen med å oppnå bedre arealutnyttelse ved instituttet både utfordrer og engasjerer og det er bra. Men det er viktig å erkjenne at det som var opplagte goder på 70-tallet, ikke er det nå lenger, og at vi må tenke langsiktig for å sikre instituttet best mulig handlingsrom i årene fremover. Våre masterstudenter og emeriti kan forøvrig glede seg over at det er enighet om at det ikke er nødvendig å endre rombetingelsene deres i denne omgang.

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Informasjonsmøte om ombyggingsarbeidet ved instituttet

Alle ansatte og studenter er velkomne på informasjonsmøte om det pågående ombyggingsarbeidet ved instituttet:

  • Fredag 8. februar kl 14:15 i auditorium B

Her vil vi presentere hvorfor ombygging er nødvendig og hvordan vi vil gjøre dette – også utover det som er presentert i notatene som ble sendt ut i forrige uke og før jul. Vi vil også gå gjennom fremdriftsplan for arbeidet som vi regner med vil pågå frem til sommeren. Noen vil etter dette ha kontor andre steder i bygget, men den største endringen blir likevel at professorkontorene deles i to. Det står fast fordi det eneste tiltaket som bidrar tilstrekkelig til å løse utfordringene - og det er ikke oppe til debatt på informasjonsmøtet. Hensikten med møtet er å gi informasjon og få kommentarer og innspill som bidrar til at vi innenfor rammene som er bestemt, finner de beste løsningene. Velkommen!

  Nytt nummer av FunderFinder

Januar-utgaven av FunderFinder klart for nedlastning – obligatorisk lesing for alle vitenskapelig ansatte! Se også intervjuet med Bodil Holst om EU-prosjektet NEMI – til inspirasjon.

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med professor Nikolai Østgaard, IFT / UiB:

Tirsdag 19. februar 2013 kl. 19:00kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 14. februar, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

  Ny bok fra IFT

Professor II Gianangelo Bracco og Professor Bodil Holst er redaktører i en ny bok Surface Science Techniques som et utgitt på Springer forlag. Boken gir en kortfattet presentasjon av analytiske overflatemetoder, anvendelser av slike, og en oversikt over den siste utviklingen på feltet. Boken er spesielt nyttig for studenter og nybegynnere innen analytiske overflatemetoder og nanovitenskap.

Vi gratulerer!

 

  Stillingen som administrerende direktør i Uni Research lyses nå ut

Stillingen som administrerende direktør (AD) i Uni Research er en åremålsstilling på 6 år. Sittende AD Arne Svindlands åremål er nå utløpt og han kommer ikke til å søke nytt åremål. Prosessen med å finne Svindlands etterfølger er igangsatt og stillingen vil bli annonsert 2. februar. Vi regner med at ny AD vil være på plass senest til høsten. Svindland har sagt seg villig til å sitte i stillingen til hans etterfølger er på plass.

  IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for Dark Matter Candidates and Large Extra Dimensions in Events with a Photon and Missing Transverse Momentum in pp Collision Data at root s=7 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 110   Issue: 1     Article Number: 011802   DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.011802

o    ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Charge separation relative to the reaction plane in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 110   Issue: 1     Article Number: 012301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.012301  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Search for Magnetic Monopoles in root s=7 TeV pp Collisions with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 26     Article Number: 261803   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.261803  

o   Preclikova, J; Frette, O ; Hamre, B ; Hjertaker, BT; Hansen, JP; Kocbach, L et al. Excitation of Rydberg wave packets with chirped laser pulses  PHYSICAL REVIEW A  Volume: 86   Issue: 6     Article Number: 063418   DOI: 10.1103/PhysRevA.86.063418

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Measurement of the Cross Section for Electromagnetic Dissociation with Neutron Emission in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 109   Issue: 25     Article Number: 252302   DOI: 10.1103/PhysRevLett.109.252302  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for high-mass resonances decaying to dilepton final states in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 11     Article Number: 138   DOI: 10.1007/JHEP11(2012)138  

o   Kotopoulis, Spiros; Wang, Han; Cochran, Sandy; Postema M.: High-frequency transducer for MR-guided FUS BIOMEDICAL ENGINEERING-BIOMEDIZINISCHE TECHNIK  Volume: 57   Supplement: 1     DOI: 10.1515/bmt-2012-4135  

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.