Fredag 13. desember 2013

Fra instituttledeR

Denne ukens høydepunkt for oss fysikere er utvilsomt utdelingen av Nobels pris i fysikk 2013 til Peter W. Higgs og François Englert for, som det heter i begrunnelsen: the theoretical discovery of a mechanism that contributes to our understanding of the origin of mass of subatomic particles, and which recently was confirmed through the discovery of the predicted fundamental particle, by the ATLAS and CMS experiments at CERN's Large Hadron Collider. I denne forbindelse anbefales Innsiktsartikkelen til Heidi Sandaker, Anna Lipniacka og og Bjarne Stugu i Bergens Tidende søndag: Mysteriet Higgs. For de som enda ikke har helt fått grepet på hva Higgsbosonet er, anbefales UiO-professor Alex Reads kortfilm.

Vi grautlerer Laszlo Csernai med tilslag i sterk konkurranse i FriNaTek-programmet med prosjektet: Diagnostics with two-particle correlations.

Riktig god helg til dere alle,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Offentliggjøring av LHC-data – IFT pionerer

LHC vil offentliggjøre data utenfor organisasjonen, blant annet for bruk i skoleundervisning. Ved IFT startet, allerede i 2011, bachelorstudenter å ta i bruk LHC-data til beregninga av toppkvarkmassen i PHYS117, og har dermed vært blant pionerene i Verden på dette området.

  Bergen Summer Research School 2014

Neste sommerskole ved Universitetet i Bergen vil avholdes fra 23. juni til 4.juli:

·     Governance to meet Global Challenges

Mer informasjon og påmelding finnes her.

PhD

 

  Seminar over selvvalgt emne

MSc Kyrre Skjerdal vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

·       Er ikkje--ioniserande elektromagnetisk stråling helseskadeleg?

 

Tirsdag 17. desember kl. 10.15 i rom 546, IFT.

 

IFT i media

  • Heidi Sandaker, Anna Lipniacka og Bjarne Stugu: Mysteriet Higgs, Bergens Tidende 12. Desember.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:     Charmonium and e(+)e(-) pair photoproduction at mid-rapidity in ultra-peripheral Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 73   Issue: 11     Article Number: 2617   DOI: 10.1140/epjc/s10052-013-2617-1  

o   CALICE Collaboration: Eigen G. ; van der Kraaij, E. Adloff, C.; et al. Track segments in hadronic showers in a highly granular scintillator-steel hadron calorimeter JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 8     Article Number: P09001   DOI: 10.1088/1748-0221/8/09/P09001  

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.