Fredag 8. februar 2013

Fra instituttledeR

Søknadsfristen for den ledige stillingen som professor/ førsteamanuensis i teoretisk partikkelfysikk er utløpt og vi kan glede oss over å ha mottatt hele 35 søknader. Av søkerne er det 2 norske og dessverre bare 4 kvinner. I prosessen henvendte vi oss til to internasjonale nestorer innen partikkelfysikk som gav oss ikke mindre enn 330 navn på potensielle søkere eller gruppeledere verden over som utlysningen ble sendt til. I tillegg ble den ledige stillingen annonsert i flere tidsskrift og kanaler internasjonalt, samtidig som gruppen selv bidro aktivt i å spre informasjon.

Det er prisverdig og viktig av Team Atakan og ta opp utfordringen vi har med å oppnå bedre kjønnsbalanse ved UiB, men likestilling betyr likevel at den best kvalifiserte får stillingen. Team Atakans forslag til å få flere kvinnelige søkere, kan kanskje fungere på noen områder, men innen fysikk ville vi få store utfordringer om vi skulle kreve minst 40% kvinnelige søkere for å ta prosessen videre. Et tiltak jeg tror ville kunne bidra til økt kvinneandel i vitenskapelige stillinger, er om vi fikk anledning til å vurdere søkere til stillinger utlyst som professor/ førsteamanuensis i to kategorier og samtidig velge om vi vil tilsette en (ung) lovende førsteamanuensis foran en (eldre) etablert professor. Det har vi ikke anledning til i dag hvor alle professorkompetente går foran de som ikke er det.

God helg!
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Utlysing av forskningsmidler - Peder Sather Grant Program

The Peder Sather Center for Advanced Study ble opprettet i mai 2012, ved undertegningen av en avtale mellom UC Berkely, Norges forskningsråd og 8 norske universiteter, deriblant Universitet i Bergen. Målsettingen til Peder Sather Center for Advanced Study er å styrke forskningssamarbeidet mellom UC Berkely og de 8 norske universitetene.

 

Det er opprettet et Peder Sather Grant Program som finansierer:

 

·       Seed grants (USD 5 000 - USD 20 000)

·       Full grants (USD 25 000 - USD 75 000) til samarbeidsprosjekter mellom forskere ved UiB og UC Berkeley.

Programmet finansierer prosjekter innen alle fagområder. Søknadsfrist er 15. mars 2013

Utlysningen av Peder Sather Grant Program finner du her. er lagt ut på følgende lenke:

  E-bøker fra Cambridge University Press

Realfagsbiblioteket har fra i februar en prøveordning med e-bøker fra Cambridge University Press. Mer infomasjon om dette her.  Om noen har synspunkter på dette produktet, må dere gjerne gi en tilbakemelding mot slutten av måneden til Ingunn Rødland på Bibliotek for realfag, tlf.55 58 48 15.

  Horisontforedrag - avlyst

Dessverre blir ukens horisontforelesning med Professor Andrew Read, Pennsylvania State University, USA avlyst.

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Measurement of Z Boson Production in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 110   Issue: 2     Article Number: 022301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.022301

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for contact interactions and large extra dimensions in dilepton events from pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D Volume: 87   Issue: 1     Article Number: 015010   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.

o   BaBar Collaboration: Eigen G, Stugu B, Sun L et al.: Lees, J. P.; Poireau, V.; Tisserand, V.; et al.:   Measurement of D-0-(D)over-bar(0) mixing and CP violation in two-body D-0 decays  PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 1     Article Number: 012004   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.012004  

o   Hamre, B. ;Stamnes, J.; Sikand, M.; Koskulics, J.; Stamnes, K.; et al.: Estimation of Mixed-Phase Cloud Optical Depth and Position Using In Situ Radiation and Cloud Microphysical Measurements Obtained from a Tethered-Balloon Platform  JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES  Volume: 70   Issue: 1   Pages: 317-329   DOI: 10.1175/JAS-D-12-063.1 

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:   D-S(+) meson production at central rapidity in proton-proton collisions at root s=7 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 2   Pages: 279-294   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.10.049   Published: DEC 5 2012

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Inclusive J/psi production in pp collisions at root s=2.76 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 2   Pages: 295-306   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.10.078  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for the Standard Model Higgs boson produced in association with a vector boson and decaying to a b-quark pair with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 2   Pages: 369-390   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.10.061   Published: DEC 5 2012

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for the Higgs boson in the H -> WW -> lvjj decay channel at root s=7 TeV with the ATLAS detector PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 2   Pages: 391-410   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.10.066  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for diphoton events with large missing transverse momentum in 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector  PHYSICS LETTERS B  Volume: 718   Issue: 2   Pages: 411-430   DOI: 10.1016/j.physletb.2012.10.069  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for supersymmetry in events with large missing transverse momentum, jets, and at least one tau lepton in 7 TeV proton-proton collision data with the ATLAS detector EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 11     Article Number: 2215   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2215-7  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for light scalar top-quark pair production in final states with two leptons with the ATLAS detector in root s=7 TeV proton-proton collisions EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 11     Article Number: 2237   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2237-1   Published: NOV 2012

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:Measurement of event shapes at large momentum transfer with the ATLAS detector in pp collisions at root s=7 TeV EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C  Volume: 72   Issue: 11     Article Number: 2211   DOI: 10.1140/epjc/s10052-012-2211-y  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Search for a heavy top-quark partner in final states with two leptons with the ATLAS detector at the LHC JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 11     Article Number: 094   DOI: 10.1007/JHEP11(2012)094  

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.