Fredag 15. februar 2013

Fra instituttledeR

 

Denne uken gratulerer vi Ladislav Kocbach som første referee fra UiB som er blitt anerkjent som Outstanding Referee av APS – American Physical Society. Han er den 6. nordmann som er blitt belønnet på denne måten av totalt ca 60 000 referees – det står det respekt av!

God helg!

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  MATLAB

Vi har fått en forespørsel fra Matematisk institutt om å oppmuntre alle brukere av MATLAB som ikke aktivt bruker programmet om å huske å logge seg av, slik at en ikke "okkuperer" en lisens unødvendig. Universitetet i Bergen betaler for MATLAB-lisens som tillater inntil 150 samtidige brukere. Senest tirsdag oppstod situasjonen at flere brukere ble nektet tilgang til MATLAB grunnet at alle lisensene var i bruk. Problemet har blant annet oppstått nå i forbindelse med MATLAB-undervisningen i emnet MAT102 som har følgende datagrupper.

 Fornybarkonferansen 2013 (tidligere 7-fjellskonferansen)

For tredje år på rad går en rekke nøkkelaktører, med Norsk Industri i spissen, sammen for å skape en møteplass for leverandørindustri, kraftprodusenter, gründere og akademia. 

·        Fornybarkonferansen 2013

22. og 23. april, på Radisson Bryggen i Bergen.

Dersom du er heltidsstudent våren 2013, kan du delta gratis på dagsprogrammet under Fornybarkonferansen. Informasjon om program og påmelding finnes her.

 Nordiska fysikdagarna 12-14 juni 2013

Dear colleague,

This is an invitation for the joint Nordic Physics Days, held in Lund 12-14 June 2013.

In the spirit of earlier Nordic Physics Days, the meeting will include plenary talks and parallel sessions in the areas covered by the different sections of the Nordic Physical Societes. In addition, there will be a panel discussion on large-scale facilities during the first evening and a laser show before the conference dinner during the second evening. And of course we will have a poster session in the exhibit area, which will also be available during coffee and lunch breaks. PhD students and teachers are encouraged to share their work! A presentation of the program and of the invited speakers is available at the conference website where you can now register for the conference. Please see more information about registration and important dates.

 Bergen Summer Research School 2013: Food as a Global Development Challenge

The BSRS 2013 will resume its ordinary activities and is dedicated to the theme "Food as a Global Development Challenge''. The event will take place in the period 17th - 29th June, 2013. We offer 5 parallel doctoral /research courses, which will be bound together by joint lectures by high-profile keynote speakers, plenary discussions, and activities that promote societal involvement.  In addition to the doctoral courses, a set of plenary sessions and public meetings will reach out to the wider community in the overall perspective of global challenges.  For more information about these, please visit this link.

The online application form is now open and the deadline for application is 1st March 2013. For full information please visit the website.

 BTO & Sparebanken Vest invite researchers and employees to participate in our Idea Competition for 2013

They seek ideas with potential to solve real challenges in today’s society, big or small. The winning idea will receive a total sum of 300 000 NOK, to be awarded at the Grow Conference, 21 March. The winning idea will be selected by an external jury. To participate in the contest, please fill out the simple idea description form (no more than 2-3 pages) and send it in by 20th of February to idea@bergento.no.

For more information and how to participate, see here. If you have any questions please contact Steffen Boga (414 59 203)

 Kurs for nyansatte laboratoriet

HMS-seksjonen ved Personal- og organisasjonsavdelingen arrangerer

 

·       kurs for nyansatte laboratoriet.

 

Torsdag 7. mars 2013 klokken 09:00 - 15:00 i Christiesgate 18, rom 3.43 - 3.44.

Kurset holdes av yrkeshygienikerne Anne Kristin Johannessen og Bente-Lise P. Lillebø ved HMS-seksjonen. Kurset vil gi den nyansatte informasjon om relevante lover, regler og retningslinjer. Det vil bli lagt vekt på viktigheten av trygg håndtering av kjemikalier, radioaktivt materiale og biologiske helsefarer. Verneutstyr, verneinnretninger, samt avfallshåndtering er også sentrale tema. Risikovurdering, avvikshåndtering og systematisk HMS-arbeid vil bli vektlagt.

De som ønsker å delta på kurset, registrerer seg med UiB-brukernavn og passord på den elektroniske påmeldingen, som finnes i kursomtalen i HMS-portalen innen 25. februar. Spørsmål vedrørende kurset rettes til HMS-seksjonen ved seniorkonsulent Torunn Saunes (55 58 87 35).

PhD

 

Funding for doctoral training activities

Candidates accepted to the PhD-study at the Department of Physics and Technology may apply for funding for research education activities. The applicants must be registered as PhD-student the present semester in order to apply. Applicants without any external economic support (Quota, University scholarships, Self-financing PhD-students) will be prioritized. Maximum amount is 15.000NOK, during the dr.scient.-/Ph.D-study.  Funding for the following activities can be applied for:

A)   Research stay at a foreign University or research institution

B)   Participation at advanced courses, workshops, symposia, conferences etc. (we don't cover the conference fee)

C)   Purchase of training/teaching at the Ph.D.-level

D)  Participation in courses/subjects/field courses resulting in credits and that are part of the individual study.

E)   Research courses in science subjects.

The doctoral training activity must be completed within 01.08.2012. Download the application form and send the application to Kristine Indahl Helle (room 348) by the deadline, 1st of march 2013.

  Prøveforelesninger

M.Phil. Muhammad Qasim vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • The history of the universal gravitational constant

Tirsdag 19. februar kl 14.15 i rom 292, IFT

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

"Tirsdag 19.02 kl. 1900 hoder Professor Bjørn Dundas Pub Lecture - Topologi på roteloftet, på h-bar. Hver partallsuke, holdes pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Anchishkin, D.; Vovchenko, V.; Csernai, L. P.: Pionic freeze-out hypersurfaces in relativistic nucleus-nucleus collisions PHYSICAL REVIEW C  Volume: 87   Issue: 1     Article Number: 014906   DOI: 10.1103/PhysRevC.87.014906  

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.