Fredag 22. februar 2013

Fra instituttledeR

Etter informasjons- og allmøtet om ombyggingen for to uker siden er det blitt stilt spørsmål om validiteten til tallmaterialet som er blitt presentert, med hensyn til antall nye kontorer og behovet for nye arbeidsplasser fremover. Under følger en mer detaljert beskrivelse av begge disse tallene som vi har omtalt som estimat, og som vil være det så lenge vi er i ombyggingsprosessen. Vi skulle gjerne presentert ferdige planer for hele bygget, men ber om forståelse for at dette er en tidkrevende prosess og vi er nødt å planlegge parallelt med at ombygging pågår.

Det er gledelig med mange gode tilbakemeldinger på ordningen med flere grupperom og mulighetene disse gir. Her får også førsteamanuensene samme muligheter til samhandling som professorene.

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Ombyggingen – estimat av antall nye kontor og behovet fremover

Antall nye kontor ved instituttet er som tidligere understreket, ikke bare estimert på grunnlag av å dele professorkontorer – selv om det er dette som er det kontroversielle. Det er en sum av flere tiltak: Ved inngangen til 2013 talte vi 36 vitenskapelig tilsatte ved instituttet – 26 av disse hadde da toakse-kontor. I tillegg skal vi dele 4 treakse-rom, noe av laboratoriearealet i 2. og 4. etg blir kontorareal, samt at det planlegges 10 kontorer i administrasjonsarealet hvor det i dag er 7. Vi utnytter kontorer som ikke har utluftningsmuligheter og ikke kan brukes som fast arbeidsplass, til lager etc. Vi flytter utstyr, bøker og annet som er for godt til å avhendes, til lagringsarealer i 1. etg for å i størst mulig grad utnytte kvalitetsareal oppe i bygget til arbeidsplasser. Vi beholder rundt 15 toakse- og 4 treakse-rom ved instituttet, delvis til studenter, PhD- og Postdoc-stipendiater og delvis til grupperom. Flere enakse-kontorer gir oss også større fleksibilitet, også for å utnytte arealet bedre for alle som bare er sporadiske brukere, slik som alle i II-stilling, noen av våre emeriti, gjester og noen PhD-studenter (for eksempel næringsPhD). Vi har sagt at totalt vil dette gi oss rundt 25 nye enakse-kontorer. Brorparten av disse vil huse to prosjekttilsatte fordi de fleste i denne kategorien deler enakse-kontor. Vi har forøvrig utrustet rommet ved siden av kantinen som møterom i tilfeller hvor toakse-rom ikke er store nok.

Plassbehovet fremover er basert på framskriving av data fra DBH (Database for statistikk om høgre utdanning), kryss-sjekket mot egne tall. Resultatet stemmer også godt med det som ble estimert av utvalget som arbeidet med dette i strategiprosessen våren 2011. Et scenario basert på de siste 3 årene tilsier en nettovekst i antall prosjekttilsatte på 12 pr år, for et mer moderat scenario basert på de siste 9 årene, er tallet 6 pr år. For inneværende år, er det første mest sannsynlig. Videre fremover er tallet nok et sted mellom disse, men usikkerheten er da naturligvis større.

For instituttet er det viktigste at ombyggingen styrker handlingsrommet fremover. Det smerter nå, men gir muligheter og glede på sikt.

  Fagkritisk dag 7.mars – Undervisningsfri dag

Torsdag, 7.mars blir den årlige tradisjonen, fagkritisk dag, arrangert. Hele dagen er satt av til at studentene skal sette kritisk søkelys på egne fag, og er derfor helt undervisningsfri.

  Åpent informasjonsmøte om Forskningsrådets strategi for internasjonalisering.

Alle interesserte ønskes velkommen til seminaret

  • Hvordan påvirker Det europeiske forskningsområdet nasjonal forskning og hva er status for Horizon2020?

Mandag 4. mars kl. 9:30- 10:15 i Auditorium 3, Realfagsbygget

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkomne til instituttet:

Mathias Sæther er ansatt som stipendiat i akustikk for 4 år med virkning fra 18.februar.

PhD

 

  h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Csernai, Laszlo P; Yan, Yu-Liang; Cheng, Yun; Zhou, Dai-Mei; et al.: HYDRO-PACIAE, a hydrodynamic and transport hybrid model for ultra-relativistic heavy ion collisions JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS  Volume: 40   Issue: 2     Article Number: 025102   DOI: 10.1088/0954-3899/40/2/025102  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for squarks and gluinos with the ATLAS detector in final states with jets and missing transverse momentum using 4:7 fb(-1) of root s=7 TeV proton-proton collision data PHYSICAL REVIEW D  Volume: 87   Issue: 1     Article Number: 012008   DOI: 10.1103/PhysRevD.87.012008   Published: JAN 22 2013

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Pseudorapidity Density of Charged Particles in p plus Pb Collisions at root s(NN)=5.02 TeV PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 110   Issue: 3     Article Number: 032301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.032301  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:   Time-dependent angular analysis of the decay B-s(0) -> J/psi phi and extraction of Delta Gamma(s) and the CP-violating weak phase phi(s) by ATLAS JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 12     Article Number: 072   DOI: 10.1007/JHEP12(2012)072  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for R-parity-violating supersymmetry in events with four or more leptons in root s=7 TeV pp collisions with the ATLAS detector JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 12     Article Number: 124   DOI: 10.1007/JHEP12(2012)124  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for pair production of massive particles decaying into three quarks with the ATLAS detector in root s=7 TeV pp collisions at the LHC JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS  Issue: 12     Article Number: 086   DOI: 10.1007/JHEP12(2012)086  

o   Kotopoulis, Spiros; et al., Postema, Michiel: High-frequency transducer for MR-guided FUS BIOMEDICAL ENGINEERING-BIOMEDIZINISCHE TECHNIK  Volume: 57   Supplement: 1     DOI: 10.1515/bmt-2012-4135   Published: SEP 2012

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.