Fredag 1. mars 2013

Fra instituttledeR

De to rektorlagene Team Olsen og Team Atakan er nå formelt godkjent og innspurten i valgkampen frem mot valget 17.- 24. april 2013, er i gang. Jeg oppfordrer alle ansatte og studenter ved instituttet å laste ned og sette seg inn i valgprogrammene for de to lagene. Er du i tvil, sitter igjen med spørsmål eller har kommentarer – så er de to presentasjonsmøtene en god arena for å få vite mer og stille spørsmål (se mer informasjon under). Jeg oppfordrer dere alle til å ta valget på alvor, skaffe tilstrekkelig informasjon til å ta stilling til hvilket lag som bør få mandatet å lede UiB de neste fire årene, og viktigst av alt – bruk stemmeretten!

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der Dr. Margaret W. Chen , Space Sciences Department , The Aerospace Corporation, USA, holder foredrag:

·      Dynamics of the Earth Ring Current: Recent Understanding through Self-Consistent Simulations 

Fredag 8. mars kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

The ring current consists of oppositely drifting ions and electrons with energies of ~ 10 to 200 keV in the same region of the Earth’s magnetosphere that the radiation belts occupy. During geomagnetic storms, these particle populations at ring current energies are significantly increased.  Associated with the storm-time ring current is a perturbation magnetic field that distorts the inner magnetospheric magnetic field, thereby affecting radiation-belt dynamics. In this seminar I will first briefly discuss early idealizations of ring current formation and then focus on recent advances in understanding ring current dynamics using more realistic self-consistent guiding-center drift and loss simulations. A magnetically and electrically self-consistent treatment of particle transport tends to limit the formation of the ring current as compared to simpler treatments.  The ring current intensity and spatial distribution are also significantly affected by variations in the plasma sheet, the major source to the ring current.  I will show comparisons of in-situ magnetic field and plasma data and energetic neutral atom (ENA) intensity with corresponding quantities from our self-consistent ring current simulation model during storm events.  Such comparisons test the ability of our model to characterize the ring current plasma environment and magnetic field and challenge further our understanding of ring current dynamics.

  Møt rektorkandidatene

Instituttlederne ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet inviterer herved alle studenter og ansatte til åpent presentasjonsmøte med Team Olsen og Kuvvet Atakan og deres rektorlag. Dette skal være en anledning for begge rektorlag til å presentere seg og sitt program (30 min) og også svare på spørsmål fra tilhørerne i salen.

  • Team Olsen: Mandag 04. mars kl. 12:15 i Auditorium 1, Realfagsbygget
    Les mer om Team Olsen på deres webside og Facebookside
  • Team Atakan: Torsdag 14. mars kl. 12:15 i Auditorium 1, Realfagsbygget
    Les mer om Team Atakan på deres webside og Facebookside

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med professor Helge Drange, Bjerknessenteret, UiB

Tirsdag 12. mars 2013 kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. 
Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 7. mars, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

  Akademia anno 2020 – unge forskere retter blikket framover

Morgendagens universitet skal formes av dagens unge og talentfulle forskere. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har utfordret fem av disse, fra et bredt spekter av fagområder og med lovende forskningskarrierer foran seg, til å rette blikket framover og peke på hva de mener er sentrale utfordringer og ønsket retning for de norske universitetene.

Debattantene er:

·       Sigrunn Eliassen, biolog, UiB

·       Terje Lohndal, lingvist, NTNU

·       Jørn Jacobsen, rettsviter, UiB

·       Elisabeth Ivarsflaten, samfunnsviter, UiB

·       Jan Martin Nordbotten, matematiker, UiB

Debattantene vil bli utfordret på spørsmål som:

·       Ser samfunnsoppdraget annerledes ut i 2020 enn i dag?

·       Hvordan rekruttere de beste og hvordan vet vi hvem disse er?

·       Hvordan vil globaliseringen påvirke universitetets forskning og utdanning?

·       Hva bør universitetet gjøre for best å legge til rette for grensesprengende og kreativ forskning?

·       Hvordan ser undervisningsformene ut i 2020?

·       Hvordan kan vi få bedre kjønnsbalanse i faste vitenskapelige stillinger frem imot og etter 2020?

Fredag 8. mars 2013 kl. 10.00-12.00 i Auditorium 2 på Dragefjellet (Jussbygget). Alle som har interesse for utviklingen av akademia ønskes med dette hjertelig velkommen til debatten som ledes av dekan Dag Rune Olsen. Arrangementet finnes også på Facebook.

  Etikk til frokost

Redelighetsutvalget ved Universitetet i Bergen inviterer til etikkfrokost om forfalskning av data. Professor emeritus i generell psykologi ved Universitetet i Oslo Karl Halvor Teigen innleder med tema:

Torsdag 7. mars kl. 0800-1000 i Egget på Studentsenteret. Påmelding senest 2 dager før.

En nederlandsk forsker forfalsket data i 15 år før han ble avslørt. Spennende funn i sosialpsykologien viser seg vanskelig å gjenta. Det er ingen sammenheng mellom disse forholdene, likevel er eksperimentell sosialpsykologi kommet under dobbelt ild og røken er synlig på lang lei. Vi tar en kikk på slagmarken 7. mars. Vår innleder Karl Halvor Teigen er professor emeritus i generell psykologi ved Universitetet i Oslo, med fortid fra universitetene i Bergen og Tromsø. Han har skrevet om psykologiens historie og forsket blant annet på bedømming-

PhD

 

  Disputas før sommeren?

Siste frist for innlevering av avhandling til instituttet dersom disputas skal kunne skje i inneværende semester, er tirsdag 23. april. Da må veileder ha forslag til opponenter klart ved innlevering. Siste mulige disputasdato før sommeren er fredag 28. juni.

  Prøveforelesning

MSc Yi-Chun Chen vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Giant magnetoresistance effect

Onsdag 6. mars kl 09.15 i rom 292, IFT

STUDENTER

 

  h-bar

H-bar er stengt i dag, men holder ellers åpnet fredager 19.00-01.00.

Tirsdag 5. mars holder førsteamanuensis Geir Ersland pub-lecture i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – med ansatte er også velkomne!

IFT i media

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.