Description: nyhetsbanner IFT

Fredag 7.mars 2014

Fra instituttledeR

Christian Michelsen Research har tatt et prisverdig initiativ ved Œ foreslŒ opprettelse av et nytt statlig fornybarselskap, Greenstat, som skal skape prosjekter tilknyttet fornybare verdikjeder. Dette har fŒtt stor oppmerksomhet den siste tiden, senest oppslag i Teknisk Ukeblad onsdag denne uken. Prosjektleder Vegard Laukhammer skal mandag presentere konseptet for Energi og milj¿komiteen pŒ Stortinget. Dette kan v¾re det l¿ftet som skal til bŒde for Œ sikre finansiering til FoU og n¾ringsutvikling innen fornybar energi. Ved UiB b¿r initiativet betraktes som et konstruktivt bidrag i debatten rundt Akademiaavtalen. I min vurdering er det opprettelsen av et slikt selskap mer realistisk enn at et petroleumsselskap som Statoil skal finansiere fornybar energi i vesentlig st¿rre omfang enn nŒ.

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Stoff til IFT-posten

Det er nŒ Stine Haugsb¿ i ekspedisjonen som publiserer IFT-posten slik at alle som vil ha noe med der mŒ sende e-post til henne senest torsdag kl 12.00 for publisering samme uke.

  Interessant artikkel om M¿rk Materie

Det fleste vet at vi ved IFT har et senter med navn DAMARA (Norwegian Centre for Dark Matter Analysis, Research and Applications) som er ledet av BFS-forsker Heidi Sandaker. DAMARA er ogsŒ med i CTA-initiativet (Cherenkov Telescope Array) som omtales i en nylig artikkel i Nature. De som vil vite mer om m¿rk materie og veien fremover for forskning pŒ m¿rk materie, anbefales Œ lese denne.

  pent m¿te i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til m¿te i Bergen med forsker Ove Daae Lampe, Christian Michelsen Research

Tirsdag 18. mars, kl 19:00 i Nansensenteret pŒ Marineholmen, Thorm¿hlens gate 47. Etter m¿tet blir det enkelt mŒltid med fiskesuppe og selskapelig samv¾r. Prisen er kr 100,- per kuvert. PŒmelding innen kl. 15.00 torsdag 13. mars, men det er bare n¿dvendig for de som vil delta pŒ middagen.

M¿te Studentsamfunnet

Velkommen til Studentersamfunnet i Bergen der, J¿rgen Randers holder foredrag:

á       2052 – Eit klimapessimistisk eventyr, pŒ Facebook

Mandag 10. mars kl. 18.00 i Egget, Studentsenteret

Hendinga er open for alle medlemmar i Studentersamfunnet i Bergen, medlemskap kostar 50 kr og kan kj¿past i d¿ra. Medlemskap gir gratis inngang til alle m¿te og arrangement i regi av Studentersamfunnet ut semesteret.

F¿redraget blir helde pŒ norsk, og markerar slutten pŒ Studentersamfunnets 80 Œrs-jubileumsveke.

STAB

Vi har den glede Œ ¿nske nye kolleger hjertelig velkomne til instituttet:

Description: \\eir.uib.no\home1\epe062\Pictures\2014-02-28\004.JPG

Jose Carlos Reyes Guerrero er ansatt som postdoktor i elektromagnetisme fra 24. februar 2014 til og med 23.02.2016.

Description: \\eir.uib.no\home1\epe062\Pictures\2014-03-03\003.JPG

 

Bilal Hasan Qureshi er ansatt som overingeni¿r Rominstrumenteringsgruppen ved Birkelandsenteret (BCSS). Ansettelsens varighet: 5 Œr.

Description: \\eir.uib.no\home1\epe062\Pictures\2014-03-04\011.JPG

 

Kjetil Vedelden Heimann er ansatt som overingeni¿r (IT) i fast stilling fra 27.2.2014. Han har siden 2012 jobbet som avdelingsingeni¿r hos brukerst¿tte mens han fullf¿rte mastergraden i informasjonsvitenskap. F¿r dette (siden 2009) har Kjetil hatt deltidsjobb som PC-vakt (nŒ heter det IT-assistent) ved siden av sine studier.

 

PhD

 

  Nasjonal PhD-kurs i nanostrukturering med elektronstrŒle litografi

24-28. februar ble det nasjonale PhD-kurset i nanostrukturering med elektronstrŒlelitografi gjennomf¿rt med IFT som vertsinstitusjon for andre gang. 7 PhD studenter fulgte kurset, 6 studenter fra NTNU og en lokal kandidat. Kurset gjennomf¿res innen rammen av nasjonal forskerskole innen nanoteknologi for mikrosystem finansiert av NFR.

Bachelor

 

  h-bar

H-bar er Œpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info pΠH-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er prim¾rt for instituttets studenter – men ansatte er ogsŒ velkomne!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

á       Moen, Joran; Oksavik, Kjellmar; Alfonsi, Lucilla; et al.: Space weather challenges of the polar cap ionosphere JOURNAL OF SPACE WEATHER AND SPACE CLIMATE  Volume: 3  Article Number: A02

 

Description: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
AllŽgaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redakt¿r: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du v¾rt master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg pŒ IFT Alumni, sŒ har vi muligheten for Œ holde kontakt,
se her for mer informasjon.