nyhetsbanner IFT

Fredag 28.mars 2014

Fra instituttledeR

Jeg benytter denne siste fredagen som instituttleder og professor på instituttet til å takke alle for godt samarbeid og tillit gjennom flere år, også på fakultetet og ellers på UiB. Det har vært lærerikt og inspirerende langs mange akser og ikke uten vemod etter så mange år – jeg liker å si jeg er vokst opp på Fysisk institutt. Men jeg gleder meg til nye utfordringer og mulighetene som ligger i tettere samarbeid mellom HiB og UiB der det er naturlig. Jeg setter stor pris at fakultetet har gitt meg muligheten å fortsette som Professor II, både for arbeid for fakultetet og UiB, og ikke minst faglig med kolleger på instituttet. Jeg vil spesielt takke ledergruppen disse 4 årene for fremragende innsats, også når utfordringene har vært store: Per, Kjartan og Kåre, men spesielt Grete og hele administrasjonen for god støtte, god samhold og godt humør.

Takk for meg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Boklansering og debatt

«Folkestyre?» Kritisk lys på 1814-demokratiet.

 

 

Hendingane i 1814 er gjerne skildra som det store skiljet i norsk historie,
då Noreg vann sjølvstende som stat og fekk ei demokratisk styreform.
Boka "Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet" set spørjeteikn ved
rekkevidda av folkeleg deltaking i politikken før, etter og i sjølve året 1814.


Velkomen til open boklansering og debatt. Arrangementet er gratis.


Litteraturhuset i Bergen, tysdag 13. mai kl 15-21.30.

Meir om boka, program og påmelding her innan 8. mai.

 

Redaktørar: Historikarane Anne-Hilde Nagel og Ståle Dyrvik

 

Velkommen!

 

 Invitasjon til HMS-kurs

 

 

HMS-seksjonen ved Personal- og organisasjonsavdelingen inviterer ansatte ved Universitetet i Bergen (UiB) til kursene «Laboratoriekurs for nyansatte» og «Laboratory course for new employees». Invitasjonen bes videreformidlet underliggende enheter.

  Subsea Innovation Day

NCE Subsea og NCE Instrumentation inviterer til innovasjonsdag i Bergen 15. mai kl 09:00-16:00, og inviterer til å melde bidrag i form av presentasjoner og postere. Dagens tema er undervannsinstrumentering og måleteknologi, og samarbeidsprosjekter mellom akademia og industri er spesielt velkomne. Mer informasjons.

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkomne til instituttet:

Thomas Poulianitis er ansatt som overingeniør innen detektorutvikling og elektronikk fra 11. mars 2014 til og med 10.02.2024.

 

  Aktive emeriti 2014     

Det er en glede å meddele at vi i 2014 har inngått avtale med følgende 11 aktive emeriti:

 • Rolf Eckhoff (Petroleum- og prosessteknologi)
 • Arvid Erdal (Subatomær fysikk)
 • Halvor Hobæk (Akustikk)
 • Egil Lillestøl (Subatomær fysikk)
 • Øystein Olsen (Elektronikk og målevitenskap)
 • Per Osland (Subatomær fysikk)
 • Johan Stadsnes (Romfysikk/ BCSS)
 • Jakob Stamnes (Optikk og atomfysikk)
 • Finn Søraas (Romfysikk/ BCSS)
 • Magne Vestrheim (Akustikk)
 • Kjell Aarsnes (Romfysikk/ BCSS)

Det er en glede for både oss ansatte og studentene å ha så mange erfarne og dyktige medarbeidere med oss trass i at de er pensjonister. De gir et betydelig bidrag til instituttets virksomhet! Instituttet har i tillegg flere andre emeriti som er innom instituttet mer sporadisk.

Bachelor

 

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

·         Saleh, Ziad H.; Apte, Aditya P.; Muren, Ludvig P.: The distance discordance metric-a novel approach to quantifying spatial uncertainties in intra- and inter-patient deformable image registration PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY Volume: 59 Issue: 3 Pages: 733-746

·         Aad, G.; Abajyan, T.; Burgess, T.; Kastanas, A.; Lipniacka, A.; Rosendahl, P. L.; Sandaker, H.; Sjursen, T. B.; Ugland, M.: Search for Dark Matter in Events with a Hadronically Decaying W or Z Boson and Missing Transverse Momentum in pp Collisions at root s=8 TeV with the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 112 Issue: 4

·         Utkilen, Hanna; Balakin, Boris V.; Kosinski, Pawel: Numerical study of dust lifting using the Eulerian-Eulerian approach JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES Volume: 27 Pages: 89-98

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.