nyhetsbanner IFT

Fredag 4.april 2014

 

Fra instituttledeR

 

Alumnusdager

Fredag 9. og lørdag 10. mai, arrangerer Universitetet i Bergen, for første gang, alumnusdager. Dette blir en helg med faglig påfyll, sosialt samvær og et bredt utvalg av populærvitenskapelige innslag. Detaljert program er lagt ut på alumnusportalen.

 

Påmeldingsskjema for ansatte finnes på denne linken. Det er ingen påmeldingsavgift, men man må være registrert som alumnus. Vi oppfordrer alle, også tidligere studenter, til å registrere seg her.

Riktig god helg,

Kjartan Olafsson

Nyheter og generell informasjon

 

Horizon 2020

Vi har gleden av å informere om lanseringen av Universitetets nettside om EUs nye rammeprogram Horizon 2020: www.uib.no/h2020

 

På denne nettsiden finner dere oppdatert informasjon om utlysninger, programmene, prosjektetableringsstøtte (PES), nyttige linker, relevante skjemaer, budsjett mal for å søke midler, arrangementer osv. Denne nettsiden formidler informasjon fra EU sine webportaler, og gir veiledning om fremgangsmåte for å søke midler fra Horizon 2020.

 

Her ligger de ti anbefalte stegene ‘Ten steps’ for å søke midler sammen med kontakt personer som kan hjelpe deg i denne prosessen.

 

Kontakt Inderjit Daphu for tilbakemeldinger om nettsiden.

 

 

 

Fornybarkonferansen 2014

Fornybarkonferansen avholdes i Bergen 11.-12. juni. Årets program, som har kunnskap, muligheter og risiko som hovedtema, er full av spennende foredragsholdere fra både inn- og utland. Les programmet her.

 

 

Kantinen holdes stengt

Grunnet oppussing, holdes kantinen stengt i tidsrommet 7.- 22. april.

 

Studieadministrasjonens situasjon i april og begynnelsen av mai

Studieadministrasjonen vil være underbemannet i perioden 7. april til rundt 10. mai. Vi ber derfor om at det tas hensyn til det når det gjelder planlegging av muntlige eksamener og eventuelle andre studieadministrative saker.

 

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med professor Anders Goksøyr, Universitetet i Bergen, professor Alfred Halstensen, Universitetet i Bergen, forsker Oddrun Gudbrandsen, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen og forskningsdirektør og professor II Livar Frøyland, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Universitetet i Bergen.

·         Hav og Helse

Tirsdag 22.april kl 16:30 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med sjømat og selskapelig samvær. Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 fredag 11.april, men det er bare nødvendig for de som vil delta PhD

  Tidsskriftet Naturen

Vi oppfordrer herved master og ph.d. studenter til å bidra med populærvitenskapelige artikler. Les mer her.

 

  Master

Dhrub Raj Joshi skal opp til avsluttende mastergradseksamen i mikroelektronikk med oppgaven:

  • Data Compression on a Pixel Based Sensor System

Torsdag 10. april kl. 10:15 i rom 316, IFT. Veileder har vært Kjetil Ullaland.

Thomas Mandal Nilsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i mikroelektronikk med oppgaven:

        Low-Noise Readout Electronics for Silicon Photomultipliers

Torsdag 10. april kl. 14:15 i rom 316, IFT. Veileder har vært Kjetil Ullaland.

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

  • Simonsen, A. S.; Bachau, H.; Forre, M.; et al.: Laser-induced breakup of helium S-3 1s2s with intermediate doubly excited states PHYSICAL REVIEW A Volume: 89 Issue: 2
  • Abelev, B.; Adam, J.; Djuvsland, O.; Fehlker, D; Huang, M.;

Nystrand, J.; Skjerdal, K.; Ullaland, K.; Wagner, B.; et al.:

Two-and three-pion quantum statistics correlations in Pb-Pb collisions at root S-NN=2.76 TeV at the CERN Large Hadron Collider PHYSICAL REVIEW C Volume: 89 Issue: 2

  • Lees, J. P.; Poireau, V.; Eigen, G.; Stugu, B.; et al.: Search for lepton-number violating B+ -> X(-)l(+)l '(+) decays PHYSICAL REVIEW D Volume: 89 Issue: 1
  • Adloff, C.; Blaising, J. J.; Eigen, G.; et al.: Shower development of particles with momenta from 1 to 10 GeV in the CALICE Scintillator-Tungsten HCAL JOURNAL OF INSTRUMENTATION Volume: 9
  • Scampoli, P.; Aghion, S.; Genova, P.; Pacifico, N.; Sandaker, H.; et al.: Development of nuclear emulsions operating in vacuum for the AEgIS experiment JOURNAL OF INSTRUMENTATION Volume: 9

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.