nyhetsbanner IFT

Fredag 10.april 2014

Fra instituttledeR

Fakultetsstyret vedtok mandag 7. april at Øyvind Frette får tilbud om stillingen som instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi. Øyvind er godt kjent av de fleste ansatte og studenter ved instituttet. På Høyden har intervjuet ham i denne anledningen. Dato for tiltredelse og overrekkelse av nøkler er ikke bestemt ennå.

Vi ønsker alle en riktig god påske og ønsker dere velkommen til en nyoppusset kantine 22. april.

Kjartan Olafsson

Nyheter og generell informasjon

 

Workshop i ismodellering

We are pleased to announce that registration is now open for the 2014 Ice Sheet System Model (ISSM) Workshop. The registration page, and additional information on the workshop, can be found here.

Yaras Birkelandpris 2014

Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi deles ut på grunnlag av et doktorgradsarbeid utført ved et norsk universitet. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi. Prisen utdeles i kjemi i odde årstall og i fysikk i like årstall. I 2014 deles dermed prisen ut i fysikk. Prisen består av et pengebeløp på kr 100 000 og et diplom. Prisutdelingen skjer i forbindelse med Birkelandforelesningen som i 2014 blir gitt i Det Norske Videnskaps-Akademi en torsdag i september. Aktuelle kandidater til årets Birkelandpris må ha avlagt doktorgrad i løpet av de to siste år. Avhandlingen skal være i samsvar med den ånd som man finner i Kristian Birkelands forskning. Nøkkelord i dette er blant annet: innovasjon, grensesprengende, nyskapende, kobling mellom teori og empiri, tverrfaglighet, teknologisk nyvinning, industriell anvendelse, miljørelevans. Forskningsgrupper, veiledere og fast vitenskapelige ansatte ved et norsk universitet kan fremme forslag. Forslaget skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, veileder, kandidatens nåværende arbeidsplass, en fyldig beskrivelse av doktorgradsarbeidet og en vurdering av arbeidets relevans innenfor dagens forskning. Kopi av doktoravhandlingen skal vedlegges, enten i papirutgave (3 eksemplarer) eller som et pdf dokument.

 

Forslag sendes til Norsk Fysisk Selskap innen 15. mai.

 

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med professor Anders Goksøyr, Universitetet i Bergen, professor Alfred Halstensen, Universitetet i Bergen, forsker Oddrun Gudbrandsen, Klinisk institutt, Universitetet i Bergen og forskningsdirektør og professor II Livar Frøyland, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Universitetet i Bergen.

Tirsdag 22.april kl 16:30 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med sjømat og selskapelig samvær. Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 fredag 11.april, men det er bare nødvendig for de som vil delta PhD

STAB

Vi har den glede å ønske 3 nye kolleger hjertelig velkomne til instituttet:

Yashika Bansal er tilsatt som stipendiat i perioden 1.4.2014 – 31.3.2017. Hun er knyttet til prosjektet «High spatial resolution silicon-based neutron detectors

Nicolausi Ssebiyonga er tilsatt som postdoktor i perioden 4.4.2014 – 03.4.2016. Han er knyttet til prosjektet «Hyperspectral imaging in biophysics and energy physiscs»

Attiq ur Rehman er tilsatt i fast stilling som overingeniør innen mikroelektronikk og instrumentering. Han startet 7. april.

PhD

 

  Disputaser

http://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/styles/content_sidebar/public/media/ashok_kumar_chejara.jpg?itok=_HZ-Tpbj

MSc Ashok Kumar Chejara disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Fredag 25. april kl. 10:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Bjørn Kvamme og Tatiana Kuznetsova.

Master

 

Hulda Seterås Fadnes skal opp til avsluttende mastergradseksamen i romfysikk med oppgaven:

·         Are substorms required to intensify the ring current?

Fredag 25. april kl. 10:15 i rom 316, IFT. Veileder har vært Jesper Gjerløv.

Master og Bachelor

A student is needed for continuing work on a probe station for CV/IV measurements of semiconductor devices. Les her for mer informasjon.

Bachelor

 

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

  • Marthinussen, Svein-Arne; Chang, Yu-Fen; Balakin, Boris; Hoffmann, Alex C.: Removal of particles from highly viscous liquids with hydrocyclones CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE Volume: 108 Pages: 169-175
  • Aad, G.; Abajyan, T.; Buanes, T.; Eigen, G.; Rosendahl, P. L.; Stugu, B.; et al.:

Search for a multi-Higgs-boson cascade in W(+)W(-)b(b)over-bar events with the ATLAS detector in pp collisions at root s=8 TeV

PHYSICAL REVIEW D Volume: 89 Issue: 3

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.