nyhetsbanner IFT

Fredag 25. april 2014

Fra instituttledeR

Som nevnt tidligere arrangerer Universitetet i Bergen for første gang Alumnusdager fredag 9. og lørdag 10. mai 2014. Dette blir en helg med faglig påfyll, sosialt samvær og et bredt utvalg av populærvitenskapelige innslag.

Vi oppfordrer alle våre ansatte og studenter til å registrere seg på Alumnusportalen og melde seg på alumnusdagene, og dessuten å oppfordre tidligere studenter og studiekamerater til å gjøre det samme – alle som har fullført en grad eller avlagt en eksamen ved UiB kan registrere seg som alumnus.

Påmeldingsskjema for ansatte finnes på denne linken og de betaler ikke påmeldingsavgift, men må selvsagt være registrert som alumnus.

Fristen for påmelding er 1. mai.

Vi ønsker alle en strålende helg

Kjartan Olafsson

Nyheter og generell informasjon

 

Utlysning av YARAS BIRKELANDPRIS 2014

Yaras Birkelandpris i fysikk og kjemi deles ut på grunnlag av et doktorgradsarbeid utført ved et norsk universitet. Prisen alternerer mellom fysikk og kjemi. Prisen utdeles i kjemi i odde årstall og i fysikk i like årstall. I 2014 deles dermed prisen ut i fysikk. Prisen består av et pengebeløp på kr 100 000 og et diplom. Prisutdelingen skjer i forbindelse med Birkelandforelesningen som i 2014 blir gitt i Det Norske Videnskaps-Akademi en torsdag i september. Aktuelle kandidater til årets Birkelandpris må ha avlagt doktorgrad i løpet av de to siste år. Avhandlingen skal være i samsvar med den ånd som man finner i Kristian Birkelands forskning. Nøkkelord i dette er blant annet: innovasjon, grensesprengende, nyskapende, kobling mellom teori og empiri, tverrfaglighet, teknologisk nyvinning, industriell anvendelse, miljørelevans. Forskningsgrupper, veiledere og fast vitenskapelige ansatte ved et norsk universitet kan fremme forslag. Forslaget skal inneholde navn på kandidaten, hvor arbeidet er utført, veileder, kandidatens nåværende arbeidsplass, en fyldig beskrivelse av doktorgradsarbeidet og en vurdering av arbeidets relevans innenfor dagens forskning. Kopi av doktoravhandlingen skal vedlegges, enten i papirutgave (3 eksemplarer) eller som et pdf dokument.

Forslag sendes til Norsk Fysisk Selskap innen 15. mai.

Adresse: Prof. Åshild Fredriksen, Åshild Fredriksen
Institutt for fysikk og teknologi
Fakultet for naturvitenskap og teknologi
UiT Norges arktiske universitet
Postboks 6050 Langnes
9037 Tromsø,
mail adresse: ashild.fredriksen@uit.no

  Datasikkerhet

Les det syvende nummeret av IT-avdelingens temaserie her.

HMS-kurs

Invitasjon til HMS-kurs for ansatte med laboratoriet som arbeidsplass. Les mer her.

STAB

Vi har den glede å ønske [antall] nye kolleger hjertelig velkomne til instituttet:

Sindre Velle er ansatt som Stipendiat i teoretisk høgenergifysikk fra 1. april til og med 31.mars 2017. Stillingen er tilknyttet prosjektet «Diagnostics with two-particle correlations».

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o    Simonsen, S. I.; Sorngard, S. A.; Forre, M.; Hansen, J. P.: High-order harmonic generation in graphene flakes exposed to circularly polarized femtosecond pulses JOURNAL OF PHYSICS B-ATOMIC MOLECULAR AND OPTICAL PHYSICS Volume: 47 Issue: 6

o    Aad, G.; Abajyan, T.; Buanes, T.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Lipniacka, A.; Sjursen, T. B.; et al.: Search for Quantum Black Hole Production in High-Invariant-Mass Lepton plus Jet Final States Using pp Collisions at root s=8 TeV and the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS Volume: 112 Issue: 9

o    Aad, G.; Abajyan, T.; Kastanas, A.; Lipniacka, A.; Sjursen, T. B.; Stugu, B.; et al.: Measurement of the top quark pair production charge asymmetry in proton-proton collisions at root s=7 TeV using the ATLAS detector  JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 2 Article Number: 107

o    Kronberg, E. A.; Haaland, S. E.; et al.: Correction to "Oxygen and hydrogen ion abundance in the near-Earth magnetosphere: Statistical results on the response to the geomagnetic and solar wind activity conditions"  JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 119 Issue: 1 Pages: 355-356

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.