nyhetsbanner IFT

Fredag 2. mai 2014

Nyheter og generell informasjon

 

Utlysing av midler til prosjekt

Norgesuniversitetene utlyser prosjektmidler innen IKT-støttet fleksibel høyere utdanning for 2015, se brev fra MN-fakultetet. Dersom noen ønsker å starte et slikt prosjekt må en prekvalifiseringssøknad være klar i god tid innen 15. mai, slik at den kan godkjennes av UiB sentralt innen søknadsfristen.

Allmøte om planer for bygg

Torsdag 8. mai kommer fakultetsdirektør Bjørn Åge Tømmerås for å informere oss om planer for bygg de neste årene, både planer for EnTek-bygget og andre bygg.

Møtet holdes i Bachelor-rommet 8. mai kl 13.00

  Seminar om Heinrich Hertz

Alle er velkomne til fellesseminar der dr. Scient og proffessor Jesper Lützen, Matematisk Institutt, Universitetet i København holder foredrag:

·         'Mechanistic Images in Geometric Form': Heinrich Hertz's Principles of Mechanics

 Onsdag 7. mai kl 14.00 i auditorium PI, Matematisk Institutt

Kurstilbud i språk for ansatte

Personal- og organisasjonsavdelingen tilbyr disse kursene i vår- og høstsemesteret:

·         Kurs i klart språk  (22. og 23 mai og 23. og 24 oktober)

·         Nynorsk (18. og 19. juni)

·         Kveldskurs i akademisk engelsk (starter 1. september)

·         Intensivkurs (sommerkurs) i norsk for utenlandske ansatte (17. juli-9. august)

 

Alle kursene annonseres på de nye ansattsidene, og påmelding skjer også der. Der finner dere kursbeskrivelse for hvert enkelt kurs.

Det kan bli satt opp flere kurs enn de som foreløpig er planlagt, så følg med i kurskalenderen!

Ta gjerne kontakt med Ellen Margrete Grong på tlf:55582214, dersom dere har spørsmål om kursene.

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkomne til instituttet:

Mojdeh Zarifi er ansatt som stipendiat i prosessteknologi fra mai til og med april 2017. Hun vil arbeide tilknyttet prosjektene «Safe long term storage sealing of CO2 in hydrate” og “Fundamental modeling of hydrate phase transition kinetics”.  

 

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o    Lees, J. P.); Poireau, V.; Eigen, G.; Stugu, B.; et al.: Evidence for the decay B-0 -> omega omega and search for B-0 -> omega phi PHYSICAL REVIEW D Volume: 89 Issue: 5

o    Abelev, B.; Adam, J.; Altinpinar, S.; Lien, J.; Loenne, P. I.; Nystrand, J.; Rehman, A.; Roehrich, D.; Skjerdal, K.; Ullaland, K.; Wagner, B.; Yang, S.; et al.: Measurement of charged jet suppression in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 3

o    Ershov, S. N.; Vaagen, J. S.; Zhukov, M. V.: New method for solution of coupled radial Schrodinger equations: application to the Borromean two-neutron halo nucleus C-22 PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI Volume: 77 Issue: 3 Pages: 374-383

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.