nyhetsbanner IFT

Fredag 11. januar 2014

Fra instituttledeR

Godt nyttår gode kolleger og studenter! Vi begynner året med et par gladsaker på utdanningssiden:

Kjellmar Oksavik melder om nok en rekord i PHYS101 (Grunnkurs i mekanikk og termodynamikk for studenter ved andre institutter) der 115 studenter bestod eksamen - opp 15% fra 2012. Godt og gledelig!

Bjørn Tore Hjertaker melder om et vellykket implementering og utprøving av ny teknologi basert på smarttelefoner for interaksjon mellom foreleser i undervisningen i PHYS112 “Elektromagnetisme og optikk”. Sigurd Askeland som har gjennomført arbeidet, har skrevet en rapport som kan (og bør) lastes ned og leses av alle som er åpne for nye muligheter i undervisningen.

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

Søknad om parkeringstillatelse 2014

Det er tatt i bruk digitalt søknadsskjema som er tilgjengelig for ansatte og studenter som vil søke om parkeringstillatelse for 2014. Du logger deg inn med ditt UiB-brukernavn og passord.

STAB

Vi har den glede å ønske tre nye kolleger hjertelig velkommen til instituttet:

 

Naureen Akhtar er ansatt som forsker i nanofysikk for en periode på 2 år med virkning fra 06.01.2014.

 

Zhuo Zhou er ansatt som stipendiat i høyenergi kjernefysikk for en periode på 4 år med virkning fra 01.01.2014.

 

Bertrand Martin Dit Latour er tilsatt som forsker i høyenergi partikkelfysikk for en periode på 3 år med virkning fra 01.01.2014.

 IFT i media

  • Arne Graue, Martin fernø, Bergit Brattekås, Marianne Steinsbø, Jarand Gauteplass og Lars Petter Hauge: Står løpet ut, Oljedirektoratet 6. januar.

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Nellist, C; Gligorova, A ; Pacifico, N; Sandaker, H ; et al.: Beam test results of 3D silicon pixel sensors for future upgrades  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT  Volume: 732   Pages: 141-145   DOI: 10.1016/j.nima.2013.07.002  

o   Kimura, M; Gligorova, A ; Pacifico, N; Sandaker, H ; et al.: Development of nuclear emulsions with 1 mu m spatial resolution for the AEgIS experiment  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT  Volume: 732   Pages: 325-329   DOI: 10.1016/j.nima.2013.04.082 

o    Storey, J.; Gligorova, A ; Pacifico, N; Sandaker, H ; et al.: Particle tracking at 4 K: The Fast Annihilation Cryogenic Tracking (FACT) detector for the AEgIS antimatter gravity experiment  NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT  Volume: 732   Pages: 437-441   DOI: 10.1016/j.nima.2013.05.130 

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  K-S(0) and Lambda Production in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2: 76 TeV  PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 111   Issue: 22     Article Number: 222301   DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.222301 

o   Greve, Martin M.; Vial, Alexandre M.; Stamnes, Jakob J.; Holst B.: The Beynon Gabor zone plate: a new tool for de Broglie matter waves and hard X-rays? An off axis and focus intensity investigation OPTICS EXPRESS  Volume: 21   Issue: 23   Pages: 28483-28495   DOI: 10.1364/OE.21.028483 

o   Grepstad, Jon Olav; Greve, Martin M.; Reisinger, Thomas; Holst B.:Nanostructuring of free-standing, dielectric membranes using electron-beam lithography JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B  Volume: 31   Issue: 6     Article Number: 06F402   DOI: 10.1116/1.4820019

o   Greve, Martin M.; Havardstun, Thomas O.; Holst, Bodil: Measuring the localized surface plasmon resonance effect on large arrays (5mm x 5mm) of gold and aluminum nanoparticles on borosilicate glass substrates, fabricated by electron beam lithography  JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B  Volume: 31   Issue: 6     Article Number: 06F410   DOI: 10.1116/1.4831772

o   Arntzen, Bjorn J.)Hagen, Bjarne C.; Frette, Vidar; Kleppe, Gisle; et al.Effects of heat flux scenarios on smoldering in cotton  FIRE SAFETY JOURNAL  Volume: 61   Pages: 144-159   DOI: 10.1016/j.firesaf.2013.08.001  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al.:  Performance of the ALICE VZERO system  JOURNAL OF INSTRUMENTATION  Volume: 8     Article Number: P10016   DOI: 10.1088/1748-0221/8/10/P10016  

o   Simonsen, Aleksander S.; Askeland, Sigurd; Forre, Morten: Two-photon double ionization of helium: investigating the importance of correlation in the final state  CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PHYSICS  Volume: 11   Issue: 9   Pages: 1099-1106   DOI: 10.2478/s11534-013-0180-x  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.