nyhetsbanner IFT

Fredag 16. mai 2014

Fra instituttledeR

 

Da vil ønske lykke til med innspurt i søknadsskrivingen før neste ukes frist i forskningsrådet.

 

Det er nå gått ut en invitasjon til å delta i mastersermoni for de kandidatene som er blitt ferdig med sine grader de to siste semestrene.

Jeg håper mange kandidater og deres veiledere slutter opp om dette.

 

Ha en riktig flott 17. mai feiring!

Øyvind

 Nyheter og generell informasjon

 

  Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag

Studenter og midlertidig tilsatte i vitenskapelig stilling kan foreslå kandidater fra gruppe B og D til fakultetsstyret, frist er 28. mai kl. 15.00.

Les kunngjøring her.

  Horisontforelesning

Alle er velkomne til horisontforelesning der professor Robert M. Hazen, Carnegie Institution's Geophysical Laboratory/George Mason University holder foredrag:

·         The Co-Evolution of the Geosphere and Biosphere

 

 Torsdag 20. mai kl 17.00 i Egget, Studentsenteret

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet:

Irlin Nyland er tilsatt som førstekonsulent (studie) fra 28. april. Hun skal jobbe med studieprogram i fysikk samt internasjonalisering. Irlin går inn i Hanne Israelsen sine oppgaver inntil hun er tilbake fra fødselspermisjon. Hun har mastergrad i romfysikk fra 2007. Etter utdannelsen har hun blant annet jobbet med studieadministrasjon ved studieseksjonen på MN-fakultetet og de siste to årene ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.

 

PhD

 

  Seminar over selvvalgt emne

MSc Khaled Jemai vil holde følgende seminar over selvvalgt emne under PhD-graden:

  • Mathematics in the Middle Ages

Mandag 19. mai kl. 10.15 i rom 292, IFT

 

  Prøveforelesninger

MSc Therese Berge Sjursen vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Hva er kvantedotter?

Torsdag 22. mai kl. 13.15 i rom 366, IFT

 

MSc Ragnhild Schrøder Nisi vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Metoder for måling av universets akselererende ekspansjon

Fredag 23. mai kl. 10.15 i rom 292, IFT

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

PUBLIKASJONER REGISTRERT I ISI WEB OF SCIENCE

 

·         Csernai, L. P.; Velle, S.; Wang, D. J.: New method to detect rotation in high-energy heavy-ion collisions PHYSICAL REVIEW C Volume: 89 Issue: 3 Pages: 4916-4916

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.