nyhetsbanner IFT

Fredag 23. mai 2014

Fra instituttledeR

 

Denne uken gikk det ut 11 søknader til forskningsrådet. Vi håper på en god skjebne for alle disse, og ved neste korsvei håper vi på et enda høyere antall søknader.

 

Ellers melder studieseksjonen om svært gode søkertall til alle våre masterprogram, og det er noe vi alle bør glede oss over.

 

God helg,

 

Øyvind

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der professor Joern Kersten, Institutt for Fysikk og Teknologi, Universitetet i Bergen holder foredrag:

·         Physics beyond the Standard Models in the Early and Late Universe

Fredag 30. mai kl 14:15, Egget. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

Hvordan søke ERC Advanced Grant? – Workshop

Norges Forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere en workshop for forskere ved norske institusjoner som planlegger å søke ERC Advanced Grant. Les mer her.

Numbers

Senter for vitenskapsteori inviterer til mini-symposium om «numbers» 11.-12. juni. Alle er velkommen, og det kreves ingen påmelding.


Les
informasjonsbrev, eller se her for mer informasjon.

 

Akademiaavtalen - Utlysning av midler til faglig utveksling

Det lyses ut midler til faglig utveksling gjennom Akademiaavtalen.

 

Søknader må være relatert til de strategiske områdene for Akademiaavtalen:

 

- Reservoar prediksjon fra seismikk/brønnmålinger

- Ukonvensjonelle ressurser

- Energiomstilling

- Geotermisk energi

 

Søknader sendes til hege.hoiland@adm.uib.no innen 10. juni 2014.

 

Se utlysning og søknadsskjema.

 

 

Infomøter om karaktersetting av mastergrader

Eksamenskommisjonen vil diskutere det nye reglementet for mastergrader mandag 26. mai kl 12:15 på rom 366. Møtet er åpent for alle vitenskapelige ansatte. 

 

Terje, Harald Walderhaug (Prodekan for utdanning) og Ingrid Solhøy (fakultetsadministrasjonen) vil orientere om det nye eksamensreglementet som gjelder for alle som er tatt opp på masterstudium f.o.m. høsten 2012. Hvordan skal vi forholde oss til dette nye regelverket og hva skal til for å oppnå forskjellige karakterer? Det er mange forskjellig oppfatninger om dette og eksamenskommisjonen ønsker å komme frem til lik praksis.

 

I dag, fredag 23. mai avholdes det tilsvarende møte for de som ikke kan møte på mandag og for de som har lyst på flere orienteringer og diskutere saken ekstra grundig. Informasjon om de nye retningslinjene for karaktersetting av mastergrader finnes på: http://www.uib.no/matnat/54551/karaktersetting-av-masteroppgaver-innenfor-mnt-fagene-nye-retningslinjer

 

 

Bjørn J. Arntzen, leder for eksamenskommisjonen.

PhD

 

  Prøveforelesninger

Cand.scient. Trygve Skjold vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Do we have a reason to worry about space debris?

Mandag 26. mai kl. 11.15 i rom 366, IFT

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

·         Aad, G.; Abajyan, T.; Buanes, T.; Burgess, T.; Eigen, G.; Kastanas, A.; Liebig, W.; Lipniacka, A.; Sandaker, H.; Sjursen, T. B.; Tonoyan, A.; et al.: Measurement of the inclusive isolated prompt photons cross section in pp collisions at root s=7 TeV with the ATLAS detector using 4.6 fb(-1) PHYSICAL REVIEW D Volume: 89 Issue: 5

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.