nyhetsbanner IFT

Fredag 20. juni 2014

Fra instituttledeR

 

Da går det mot sommerferie, og i den anledning vil jeg minne alle om at de må registrere sin ferie.

Ellers er det høysesong for mastergradseksamener og disputaser. Fem disputaser denne måneden er foreløpig rekord for året. Søkertallene for opptak på masterprogrammene for neste semester ligger på 58 for prosessteknologi, 42 på petroleumsteknologi og 41 på fysikk. Dette er gledelig nok over gjennomsnittet fra tidligere år. 

 

En annen god nyhet for oss er at man etter en gjennomgang i Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi har kommet frem til at petroleumsforskning ikke er uetisk. Dette utfallet kommer vel ikke som noe sjokk på noen her på huset, men det er allikevel fint at man nå har fått den konklusjonen når spørsmålet først var blitt reist.

 

Ellers er «Betatronen" som ble bygget i 1951 blitt fredet sammen merd en rekke av universitetets eldre bygninger. Formålet med fredningen sies å være sikring av kulturhistoriske og arkitekturhistoriske verdier. Fra vårt ståsted kunne man like godt lagt vekt på den forskningshistoriske betydningen. Dette er noe flere av kollegene er opptatt av og har jobbet for så det bra at vårt første kjernefysiske laboratorium nå blir ivaretatt for fremtiden.

 

Ha en riktig god helg.

Øyvind

Nyheter og generell informasjon

 

EnergiRikekonferansen 2014 - har du husket å melde deg på?

EnergiRike logo

 
http://www.energirike.no/pub/bilder/620_banner2.jpg

 

EnergiRikekonferansen 2014

Tirsdag 5. og onsdag 6. august arrangeres EnergiRikekonferansen 2014. Konferansens hovedtema i år er ny regjering og ny politikk for energi og næring samt synliggjøring av industriaktørene og kraftprodusentenes muligheter i lys av EUs energi og klimapolitikk
Les mer..

 

Program tirsdag 5. august

Konferansedag 1: Tirsdag 5. august 2014Konferansested: Rica Maritim Hotell, Haugesund
Les mer..

 

 

 

Program onsdag 6. august

Konferansedag 2: Onsdag 6. august 2014Konferansested: Rica Maritim Hotell, Haugesund
Les mer..

 

Påmelding


Les mer..

 

 

Nerding for Newbies 2014

Alle er velkomne til sommerkurs i regi av Institutt for informatikk der man kan lære mer om blant annet programmering, bygging av datamaskiner, hjemmenettverk, hjemmesider og LaTeX:

·         Nerding for Newbies

Kurset går i perioden 23. juni – 4. juli på Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt 55. Velg mellom enkeltdager, en uke eller hele kurset. Krever påmelding!

PhD

 

  Prøveforelesninger

MSc Bergit Brattekås vil holde følgende prøveforelesning for PhD-graden:

  • Potensiale for geotermisk energi i Norge

Torsdag 26. juni kl. 09.15 i rom 546, IFT.

  Disputaser

Portrettbilde Therese Berge SjursenPortrettbilde Trygve Skjold

MSc Therese Berge Sjursen disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

Torsdag 26. juni kl. 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Anna Lipniacka og Per Osland.

 

 

Cand.scient. Trygve Skjold disputerer for PhD-graden med avhandlingen:

        Flame propagation in dust clouds – numerical simulation and experimental investigation

Fredag 27. juni kl. 13:15 i Auditorium 2, Realfagbygget. Veiledere har vært Rolf K. Eckhoff og Bjørn J. Arntzen.

 

 

Master

 

Håkon Færevåg skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

·         Experimental Study of Polymer Rheology in Radial Models

Mandag 23. juni kl. 09:00 i rom 4060, Realfagbygget. Veiledere har vært Arne Skauge – Uni CIPR, Bartek Vik - Uni CIPR og Tormod Skauge - UNI CIPR.

 

Jørgen Omre Larsen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

·         Rheology of Synthetic Polymers in Porous Media

Mandag 23. juni kl. 10:30 i rom 4060, Realfagbygget. Veileder har vært Arne Skauge – Uni CIPR.

 

Hai Vu Thai Nguyen skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

        Comparison of Bulk- and In-situ Rheology for Synthetic- and Biopolymer

Tirsdag 24. juni kl. 09:00 i rom 4060, Realfagbygget. Veileder har vært Arne Skauge – Uni CIPR.

 

Sandra Stang Pletten skal opp til avsluttende mastergradseksamen i flerfasesystemer med oppgaven:

  • An Experimental and Theoretical Study of Transfer Rates of Phenols from Caustic to Crude Oil

Tirsdag 24. juni kl. 10:15 i rom 292, IFT. Veileder har vært Alex C. Hoffmann.

 

Jon Endre Seljeset Mjøs skal opp til avsluttende mastergradseksamen i reservoarfysikk med oppgaven:

        Low Salinity Waterflood in Combination with Surfactant/Polymer; Effect of Brine Composition

Tirsdag 24. juni kl. 10:30 i rom 4060, Realfagbygget. Veiledere har vært Arne Skauge – Uni CIPR, Edin Alagic – Uni CIPR og Behruz Shaker Shiran - Uni CIPR.

 

Knut-Arne Vik skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

        Comparison of burning velocity differences in a numerical explosion simulator

Torsdag 26. juni kl. 11:30 i rom 368, IFT. Veiledere har vært Bjørn J. Arntzen og Bjørn Lilleberg – CMR Gexcon.

 

Einar Arthur Kolstad skal opp til avsluttende mastergradseksamen i sikkerhetsteknologi med oppgaven:

        Effect of Water Mist Suppression System in Engine Room: Case Study of Fire in The Cruise Liner MS Nordlys

Torsdag 26. juni kl. 14:15 i rom 368, IFT. Veiledere har vært Bjarne Paulsen Husted - HSH og Bjørn J. Arntzen.

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o    Guo, Jianpeng; Liu, Huixin; Tanskanen, E. I.; et al.: MLT and seasonal dependence of auroral electrojets: IMAGE magnetometer network observations JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 119 Issue: 4 Pages: 3179-3188

o    Guo, J.P; Pulkkinen, T. I.; Tanskanen, E. I.; et al.: Annual variations in westward auroral electrojet and substorm occurrence rate during solar cycle 23 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS Volume: 119 Issue: 3 Pages: 2061-2068

o    Asokan, Vijayshankar; Kosinski, Pawel; Skodvin, Tore; Myrseth, Velaug: Characterization of carbon black modified by maleic acid FRONTIERS OF MATERIALS SCIENCE Volume: 7 Issue: 3 Pages: 302-307

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.