nyhetsbanner IFT

Fredag 24. januar 2014

Fra instituttledeR

Det nærmer seg fristen for innsending av forslag til nye SFIer (Senter for forskningsdrevet innovasjon). Her er IFT som vanlig aktive; vi har rollen som vert i ett senter og deltar i tre andre:

  • Vert for MOMENTOS - Maritime Operations and Maritime ENvironmental Technology Optimization for Sustainability. Her er det tett samarbeid med flere andre MN-institutter, CMR, NHH og ARENA-klyngen Maritime Clean Tech Vest i Sunnhordland, samt flere andre.
  • Partner i IWSI - Integrated Well and Subsea Instrumentation (Vert: CMR). Dette er et initiativ tatt av NCE Subsea og TeknoVest der Stavanger og Bergen er i tett samarbeid.
  • Partner i ENERTHOR - Senter for sikker og miljøvennlig kjernekraft med Thorium som brensel (Vert: IFE). UiO, NTNU og flere industripartnere er med.
  • Partner i NORALAB - Norwegian Radiation Detector Laboratory (Vert: Fysisk institutt, UiO). Dette er et samarbeid mellom Oslo og Bergen både FoU- og industrisiden.

SFI Michelsensenteret vi deltar i sammen med CMR er nå, sammen med 13 andre sentre som ble opprettet i første SFI-runde, er nå inne i det 8. og siste året. Det antas at det startes opp rundt samme antall nye SFIer i 2015 og vi tror vi i forslagene som er listet over, har gode kandidater!

Riktig god helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

Fornyelse i administrasjonen

I løpet av vinteren og våren vil det bli flere nye ansikter i administrasjonen. Vi har tre damer som skal ha permisjon, en som går av med pensjon og en som slutter for å gå over i ny stilling.

 

Noen av dere har alt oppdaget to nye fjes i økonomiadministrasjonen. Alexander Farestvedt Hem overtar som vikar for Hanne Litleskare Hammer som går ut i permisjon i midten av februar, mens Charlotte Thuland Larssen er midlertidig engasjert i påvente av utlysning av nytt vikariat. Elin går av med pensjon fra 1. mars, og vi er i ferd med å tilsette en ny personalkonsulent etter henne som trolig vil begynne tidlig i februar. Vi har også under utlysning to stillinger i studieadministrasjonen, en fast stilling etter Kristine Indahl Helle som slutter fra 1. mars, og et vikariat for Hanne Israelsen som går ut i permisjon i april.  I tillegg er Karen-Margrete sykemeldt en tid, og vi planlegger å engasjere en vikar for henne noen timer hver dag.

 

Overgang til ny webplattform på fakultetet og instituttet

I løpet av den kommende måneden vil fakultetet og instituttets nettsider flyttes over på en ny plattform. I den forbindelse kreves det en del rydding i nettsidene våre, både før og etter flyttingen, som er planlagt til uke 6. Vi ber alle gruppene om å se over sine sider og redigere eller fjerne utdatert innhold. På enkelte grupper lenkes det til en del gamle infosider og hjemmesider, som er utdatert på både innhold og utforming. Det varsels om at løsninger fra før dagens løsning, etter hver vil fases helt ut og innhold kan gå tapt. Det er derfor viktig at dere får lagt alt dere ønsker å beholde over på den nåværende plattformen før flytting, eller den nye plattformen rett etter flyttingen. Mer informasjon om den nye plattformen kan du finne her.

 

Fremdriftsplanen ser foreløpig slik ut:

Frem til uke 6: Rydde, rediger og slette i innhold på instituttet, uten å gjøre noen endringer på strukturene.

Uke 6: Flytting av alt innhold fra dagens plattform til ny

Uke 7: Arbeidsstuer og kvalitetssikring

Uke 8: Kvalitetssikring og deretter frakopling fra w2 for alle enheter ved fakultetet

Videre og kontinuerlig arbeid med oppdatering på nettsidene.

 

Påmelding for studenter til UTC-konferanse

For første gang er det mulig for studenter å sende inn abstrakter til vurdering for deltakelse på Underwater Technology-konferansen i Bergen, 18-19.juni. Frist for innsending er 10.feb. Mer informasjon om arrangementet og påmelding finnes her.

 

  Nytt nummer av FunderFinder

Januarnummeret av FunderFinder er klart for nedlastning – obligatorisk lesing for alle vitenskapelig ansatte!

Ved det matematisk naturvitenskaplige fakultetet er det kommet på plass en ny rådgiver for ekstern finansiert forskning i Forskningsadministrativ avdeling. Anne Fjellbirkeland (telefon 55 58 20 12) har vært forskningskonsulent på institutt for Biologi og kan hjelpe med spørsmål knyttet særlig til Horisont 2020.

UiB ansatte kan også bruke den nye websiden om Horisont 2020.

  Kurstilbud i engelsk for ansatte ved UIB

Personal- og organisasjonsavdelingen arrangerer to kurs i engelsk for ansatte i vinter:

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet:

Zongchang Yang er tilsatt som forsker i eksperimentell høgenergi partikkelfysikk for en periode på 3 år med virkning fra 15.01.2014.

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Erga, Svein Rune; Ssebiyonga, Nicolausi; Hamre, Borge; Frette, Oyvind; et al.: Nutrients and phytoplankton biomass distribution and activity at the Barents Sea Polar Front during summer near Hopen and Storbanken JOURNAL OF MARINE SYSTEMS  Volume: 130   Pages: 181-192  

o   Erga, Svein Rune; Ssebiyonga, Nicolausi; Hamre, Borge; Frette, Oyvind; et al.: Environmental control of phytoplankton distribution and photosynthetic performance at the Jan Mayen Front in the Norwegian Sea JOURNAL OF MARINE SYSTEMS  Volume: 130   Pages: 193-205  

o   Malinen, Eirik; Muren, Ludvig Paul: Image guided therapy - Do we get the picture? ACTA ONCOLOGICA  Volume: 53   Issue: 1   Pages: 3-5  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurement of Top Quark Polarization in Top-Antitop Events from Proton- Proton Collisions at root s=7 TeV Using the ATLAS Detector PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 111   Issue: 23     Article Number: 232002  

o   ALEPH Collaboration; DELPHI Collaboration; L3 Collaboration: Eigen, G.; Lipniacka, A.; Stugu, B.; et al.: Electroweak measurements in electron positron collisions at W-boson-pair energies at LEP PHYSICS REPORTS-REVIEW SECTION OF PHYSICS LETTERS  Volume: 532   Issue: 4   Pages: 119-244  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al: Centrality dependence of the pseudorapidity density distribution for charged particles in Pb-Pb collisions at root s(NN)=2.76 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 726   Issue: 4-5   Pages: 610-622  

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt, se her for mer informasjon.