nyhetsbanner IFT

Fredag 31. januar 2014

Fra instituttledeR

Onsdag morgen fikk vi en den kjedelige beskjeden fra Institutt for energiteknikk av vårt felles SFI-forslag ENERTHOR - Senter for sikker og miljøvennlig kjernekraft med Thorium som brensel må skrinlegges på grunn av at det ikke var mulig å få plass tilstrekkelig industristøtte for senterforslaget. Det var virkelig synd ettersom kjernekraft uten tvil vil spille en viktig rolle i fremtidens energimiks. Se bare artikkelen i Bergens Tidende 19. januar hvordan flere land satser på kjernekraft, trass ulykken i Fukushima. Det er en tankevekker at en energikilde som virkelig kan bidra til å møte verdens økende energibehov uten utslipp av klimagasser, ikke får større oppmerksomhet i Norge som et land med mange gode forutsetninger for å gjøre en innsats på et dette viktige området. Takk til Joakim Nystrand for solid innsats i arbeidet med ENERTHOR-forslaget fra instituttets side!

Riktig god helg,
Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Vårens foreløpige plan for fellesseminarer og Horisontforelesninger kan leses her.

  Debatt på Studentersamfunnet

Studentersamfunnet inviterer til høyaktuell debatt om forskningsfinansiering:

·        Kapitalens grep om vitenskapen

Torsdag 6. februar kl 18:00, Teglverket, Det Akademiske Kvarter.

  Registrering i Cristin

Fristen 15. Februar nærmer seg alle bør nå legge inn fjordårets bragder i Cristin der man må logge inn som UiB-ansatt. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette også kronikker, debattinnlegg, formidling – også på radio og TV, og så videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB, så har førsteforfatter ansvar for å legge inn data.

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med Helge Dahle, professor og dekan, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen og Anders Elverhøi, professor, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo:

·        Et energilandskap i endring

Tirsdag 18. februar kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 13. februar, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

  Verkstedet

Det er kanskje ikke alle ansatte og studenter som er klar over det, men instituttet har sitt eget mekaniske verksted. Det oppfordres til å avlegge det en visitt. Her fikses det meste!

 Norske fysikkstudenters konferanse – Melding til alle studenter fra Fysikkstudenters Forening

Fysikkstudenters Forening (NoFFo) i samarbeid med Fagutvalg for Fysikk og teknologi (FFT) ved Universitetet i Bergen, inviterer DEG til å delta på norske fysikkstudenters konferanse 7. – 9. Mars! Dette er en mulighet til å bli kjent med fysikkstudenter fra andre deler av landet, og det vil bli holdt spennende foredrag om mange forskjellige tema innen fysikk. Dette er noe du IKKE ønsker å gå glipp av, så ikke glem å melde deg på!

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Haldorsen, I. S.; Stefansson, I.; Gruner, R.; et al.: Increased microvascular proliferation is negatively correlated to tumour blood flow and is associated with unfavourable outcome in endometrial carcinomas BRITISH JOURNAL OF CANCER  Volume: 110   Issue: 1   Pages: 107- 114

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.:  Search for long-lived stopped R-hadrons decaying out of time with pp collisions using the ATLAS detector PHYSICAL REVIEW D  Volume: 88   Issue: 11     Article Number: 112003  

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.