nyhetsbanner IFT

Fredag 7.februar 2014

Fra instituttledeR

I dag har jeg ikke annet på hjertet enn å minne alle dere i vitenskapelig stilling om å registrere publikasjoner, presentasjoner osv. fra 2013 i Cristin siden fristen nå er i ferd med løpe ut.

God helg til dere alle,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  Oppgradering og nedetid for økonomisystemer ved UiB

 

UiB arbeider sammen med UiO og NTNU med å oppgradere Oracle økonomisystem.

Dette er en større oppgradering som er viktig for å ivareta support og sikkerhet i løsningen.

 

Oppgraderingen innebærer at Oracle økonomisystem blir utilgjengelig en periode i forkant av produksjonsdato. Systemet tas ned torsdag 13.februar kl 12.00 og skal etter planen være klart for bruk i produksjon mandag 24. februar.

 

For ansatte vil dette bety følgende:

 

        Bestillingssystemet (Basware PM) vil være tilgjengelig, men det blir ikke opprettet nye leverandører

        Fra mandag 17. februar til og med fredag 23.februar kan det ikke tas ut økonomirapporter

        Inngående faktura blir ikke behandlet fra 13.2 til og med 19.2.

        Betalinger blir ikke foretatt. Siste betaling før nedetiden blir 7. februar for utland, og mandag 10.februar for innland. Første betaling innland blir tirdag 25. februar, utland onsdag 26. februar

        Det blir ikke laget utgående faktura

        Prosjektmodulen blir utilgjengelig

 

Lønnsutbetaling vil bli kjørt som normalt.

 

  Horisontforelesning

Alle er velkomne til horisontforelesning der prof. Henrik Glenner, marine biodiversity, Department of Biology, UiB og prof. Andreas Hejnol, Sars International Centre for Marine Molecular Biology, UiB, holder foredrag:

·        The Evolving Tree of Life

Fredag 20. februar kl 18:00, Egget, Studentsenteret.

Registrering i Cristin

Fristen 15. Februar nærmer seg alle bør nå legge inn fjordårets bragder i Cristin der man må logge inn som UiB-ansatt. I tillegg til vitenskapelige artikler gjelder dette også kronikker, debattinnlegg, formidling – også på radio og TV, og så videre. En grei ordning er ellers at der hvor det er flere forfattere fra UiB, så har førsteforfatter ansvar for å legge inn data.

Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med Helge Dahle, professor og dekan, Matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen og Anders Elverhøi, professor, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo:

·        Et energilandskap i endring

Tirsdag 18. februar kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 13. februar, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet:

 

Stephen E. Milan er tilsatt som professor-II i Birkelandsenteret i 3 år fra 1.februar. Han er til daglig professor i heliosfærisk fysikk ved University of Leicester i Storbritannia. Stephen E. Milan har ledet søknadsprosessen om KuaFu, en europeisk-kinesisk satellitt som vil kunne avbilde nordlyset i begge halvkuler. Med cirka 200 vitenskapelige publikasjoner er Milan en ekspert på sol-jord kobling og magnetisk reconnection under substormer. Milan har også hatt redaktøroppdrag for flere vitenskapelige tidsskrifter, og i 2013 fikk han Chapman-medaljen av Royal Astronomical Society i Storbritannia.

  Søknadsfrist for reise- og seminarstøtte for masterstudenter, våren 2013

Har du reist eller planlegger du å reise på feltarbeid, konferanse/seminar i 2014? Da kan du søke om støtte (maks. kr. 7500,- for hele masterstudiet). Se mer informasjon og last ned søknadsskjema for reise eller seminar. Reisen det søkes støtte for må finne sted mellom 1. desember 2013 og 1. september 2014. Ferdig utfylt søknad kan leveres i original til Kristine innen fredag 21. februar.

PhD

 

  Funding for doctoral training activities

Candidates accepted to the PhD-study at the Department of Physics and Technology may apply for funding for research education activities. The applicants must be registered as PhD-student the present semester in order to apply. Applicants without any external economic support (Quota, University scholarships, Self-financing PhD-students) will be prioritized. Maximum amount is 15.000 NOK, during the dr.scient.-/Ph.D-study.  Funding for the following activities can be applied for:

 

A)   Research stay at a foreign University or research institution

 

B)   Participation at advanced courses, workshops, symposia, conferences etc. (we don't cover the conference fee)

 

C)   Purchase of training/teaching at the Ph.D.-level

 

D)  Participation in courses/subjects/field courses resulting in credits and that are part of the individual study.

 

E)   Research courses in science subjects.

 

The doctoral training activity must be completed within 01.09.2014. Download the application form and send the application to Kristine Indahl Helle by the deadline, 21st of February 2014.

 

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.