nyhetsbanner IFT

Fredag 14.februar 2014

Fra instituttledeR

Som de fleste vet, har vi den siste tiden dessverre hatt flere innbrudd og forsøk på innbrudd i bygget. Det er selvfølgelig beklagelig med hensyn til både tap av utstyr og vandalisering. Vi har en god dialog med Eiendomsavdelingen om bedre sikring av bygget – og der vektlegger vi prinsippet om at vi som holder hus her, skal ha tilgang døgnet rundt. Men vi er i en spesiell fase, nå som det pågår vedlikehold av fasaden og skiftning av vinduer. Dette øker risikoen for innbrudd og vi henstiller derfor til enhver som åpner vinduer for lufting, enten det er på kontorer, laboratorier eller seminarrom, å lukke disse når rommet forlates.

God helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

  IFT fellesseminar

Alle er velkomne til fellesseminar der Kalliopi Kanaki, ESS, Lund, Sverige, holder foredrag:

·        The European Spallation Source: the world's most powerful neutron source

Fredag 21. februar kl 14:15, Auditorium B. Kaffe, te og kake fra kl 14:00.

  Horisontforelesning

Alle er velkomne til horisontforelesning der prof. Henrik Glenner, marine biodiversity, Department of Biology, UiB og prof. Andreas Hejnol, Sars International Centre for Marine Molecular Biology, UiB, holder foredrag:

·        The Evolving Tree of Life

Torsdag 20. februar kl 18:00, Egget, Studentsenteret.

  Russiske statsstipend for norske studenter - sommerskole og lengre studieopphold 2014-2015

Det er nå mulig for norske studenter som ønsker et studieopphold i Russland å søke om russisk statsstipend. Stipendene gjelder både språkfag og andre fag, for sommerskole og lengre studieopphold

Ordningen gjelder for bachelor- og masterstudenter, ph.d.-stipendiater og for faglig ansatte. SIU har nå lagt ut utlysning på sine nettsider.

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Kotopoulis, Spiros; Postema, Michiel; Delalande, Anthony; et al.:Sonoporation-Enhanced Chemotherapy Significantly Reduces Primary Tumour Burden in an Orthotopic Pancreatic Cancer Xenograft  MOLECULAR IMAGING AND BIOLOGY  Volume: 16   Issue: 1   Pages: 53-62  

o   Meric, Ilker; Johansen, Geir A.; Mattingly, J.; et al.: On the ill-conditioning of the multiphase flow measurement by prompt gamma-ray neutron activation analysis RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY  Volume: 95   Pages: 401-404   Published: FEB 2014

o   Saetre, Camilla; Tjugum, Stein-Arild; Johansen, Geir Anton :Tomographic segmentation in multiphase flow measurement RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY  Volume: 95   Pages: 420-423  

o   Eder, S. D.; Bracco, G.; Kaltenbacher, T.; Holst, B.:Two Dimensional Imaging of the Virtual Source of a Supersonic Beam: Helium at 125 K  JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A  Volume: 118   Issue: 1   Pages: 4-12   

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al: Directed Flow of Charged Particles at Midrapidity Relative to the Spectator Plane in Pb-Pb Collisions at root s(NN)=2.76TeV PHYSICAL REVIEW LETTERS  Volume: 111   Issue: 23     Article Number: 232302  

o   Thornqvist, Sara; Hysing, Liv B.; Muren, Ludvig P.; et al.: Treatment simulations with a statistical deformable motion model to evaluate margins for multiple targets in radiotherapy for high-risk prostate cancer RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY  Volume: 109   Issue: 3   Pages: 344-349  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Measurements of Higgs boson production and couplings in diboson final states with the ATLAS detector at the LHC PHYSICS LETTERS B  Volume: 726   Issue: 1-3   Pages: 88-119  

o   ATLAS Collaboration: Buanes T, Burgess T, Eigen G, Johansen LG, Kastanas A, Leibig W, Lipniacka A, Mohn B, Rosendahl PL, Sandaker H, Sjursen TB, Stugu B, Tonyan A, Ugland M et al.: Evidence for the spin-0 nature of the Higgs boson using ATLAS data PHYSICS LETTERS B  Volume: 726   Issue: 1-3   Pages: 120-144  

o   ALICE Collaboration: Altinpinar S, Djuvsland O, Fehlker D, Haaland O, Huang M, Kanaki K, Langoy R, Lien J, Liu L, Loenne PI, Nystrand J, Roed K, Rohrich D, Skjerdal K, Ullaland K, Øvrebekk G, Wagner B, Yang B et al: Long-range angular correlations of pi, K and p in p-Pb collisions at root s(NN)=5.02 TeV PHYSICS LETTERS B  Volume: 726   Issue: 1-3   Pages: 164-177  

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.