nyhetsbanner IFT

Fredag 21.februar 2014

Fra instituttledeR

Jeg har forstått det slik at intervjufasen av kandidatene til instituttlederstillingen avsluttes i dag, og at komiteen vil levere sin innstilling om kort tid. Hvem som blir tilsatt vedtas av fakultetsstyret i deres møte 20. mars. Det er alltid spenning knyttet til slike prosesser, men jeg er trygg på at instituttet 1. april vil ha en godt kvalifisert og god instituttleder.

Riktig god helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

Tirsdag 18. februar fikk vi det triste budskap at vår kjære kollega gjennom mange år, Alf Halsteinslid, var gått bort.

 

Alf var en av pionerne ved Fysisk institutt og innen forskningen i høyenergifysikk knyttet opp mot CERN. Her var Alf en ressurs person som med sin entusiasme og kontaktskapende evne fikk i gang samarbeide nasjonalt og internasjonalt.  I den tidlige instrumentoppbygningen i CERN imponerte Alfs erfaring i stabling av bly-blokker for skjerming av stråling fra BETATRONEN de andre gruppene. Det ble sagt at dette var en av grunnene til et livslangt samarbeid mellom Bergen og Italia. Alf var en eminent foreleser og han evnet på en helt spesiell måte å få studentene engasjert og interessert i fysikk. Han var også en av pionerne i å etablere etterutdanning i realfag og en av grunnleggerne i opprettelsen av Skolelaboratoriet ved UiB. Det er mange generasjoner studenter som med glede husker undervisningen til Alf. Vi på instituttet har mistet en god venn og kollega.  Han vil bli dypt savnet, men vi har de gode minnene om Alf.

 

  Renewable Energy Research Conference (RERC) 2014

Senter for fornybar energi (SFFE)skal avholde en bred vitenskapelig konferanse rundt bærekraftige energiløsninger for fremtiden. Konferansen organiseres av annethvert år og skal i år bli avholdt på Blindern 16.-18. juni. Arrangementet kommer til å gå over to dager og spenner over et bredt spekter av temaer innenfor fornybar energi, fordelt på 8 sesjoner hvor tekniske, samfunnsvitenskapelige og økonomiske aspekter blir adressert. Les mer om arrangementet her. Fristen for å sende inn abstract er 28. mars.

STAB

Vi har den glede å ønske en ny kollega hjertelig velkommen til instituttet:

 

Elin Pedersen er ansatt som seniorkonsulent (personalkonsulent) fra 17.2.2014. Hun kommer fra en stilling som daglig leder/rådgiver i Unic Bemanning AS og har mange års erfaring innen HR/Lønn/Økonomi/IT fra inn- og utland. Hun behersker flytende engelsk og tysk/sveitsisk tysk.

PhD

 

  Seminar over selvvalgt emne

Cand.sciet. Bård Henning Tvedt vil holde et seminar over selvvalgt emne under PhD-graden:

  • Sun, Earth, Moon – the oldest three body problem

Mandag 24. februar kl. 13.15 i rom 292, IFT.

Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

IFT i media

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Pedersen, H. H.; Tomlin, G.; Middha, P.; et al.: Modelling large-scale vented gas explosions in a twin-compartment enclosure JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES  Volume: 26   Issue: 6   Pages: 1604-1615  

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.