nyhetsbanner IFT

Fredag 28.februar 2014

Fra instituttledeR

I et nylig møte i Norsk Fysikkråd var Den norske publiseringsindikatoren tema og Publiseringsutvalget i Universitets- og høgskolerådet har anmodet alle fysikkinstituttene å gjøre kjent hvilke journaler (publikasjonskanaler) som er på nivå II og hva dette betyr. Denne listen er gjengitt under. Samtidig er oppfordringen da til alle å vurdere å publisere i disse journalene!

I dag er det siste dag at Elin Bjerkan er på jobb etter 37 års trofast tjeneste. Det er også siste gang dere får IFT-posten fra Kristine Indahl Helle siden det også er hennes siste dag på IFT. Hjertelig takk til både Elin og Kristine for fremragende innsats for instituttet og alt godt for veien videre som henholdsvis pensjonist og fysiker på Haukeland Universitetssykehus!

Riktig god helg,

Geir Anton

Nyheter og generell informasjon

 

Publiseringskanaler i fysikk på nivå II

Det er altså Publiseringsutvalget i Universitets- og høgskolerådet som forvalter Den norske publiseringsindikatoren som kort fortalt er nøkkelen til hvor mange publikasjonspoeng en publikasjon i en såkalt publikasjonskanal gir. For en artikkel i en journal (med ISSN-tittel) gir nivå I ett publikasjonspoeng som deles mellom hjem-institusjonene til de norske forfatterne. Tabellen under viser antall publikasjonspoeng for ulike kanaler på nivå I og II:

Type publiseringskanal

Nivå I

Nivå II

Artikkel i en ISSN-tittel

1

3

Artikkel i en ISBN-tittel

0,7

1

ISBN-tittel

5

8

ISSN er et internasjonalt system for identifisering av periodiske publikasjoner som er kanalen hvor vi publiserer mest. ISBN står for Internasjonalt Standard Boknummer

 

 

Her er listen over nivå II-kanaler i fysikk i dag (med ISSN foran):

1098-0121    Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics

0031-9007    Physical Review Letters

0004-637X    Astrophysical Journal

1050-2947    Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics

0004-6361    Astronomy and Astrophysics

1029-8479    Journal of High Energy Physics (JHEP)

0148-0227    Journal of Geophysical Research - Space Physics

0550-3213    Nuclear Physics B

1439-4235    ChemPhysChem

0067-0049    Astrophysical Journal Supplement Series

0034-6861    Reviews of Modern Physics

0034-4885    Reports on progress in physics (Print)

8755-1209    Reviews of Geophysics

0370-1573    Physics reports

0163-8998    Annual Review of Nuclear and Particle Science

0001-8732    Advances in Physics

0066-4146    Annual Review of Astronomy and Astrophysics

0084-6597    Annual Review of Earth and Planetary Science

Lurer du hvilket nivå andre kanaler (journaler) er kan du søke i DBH (Database for statistikk om høgre utdanning) enten enkeltkanaler eller alle som er nivå II oppdelt ettervitenskapsdisiplineller enda snevrere listen under ”Publiseringsutvalgets fagråd”.

Alle kan nominere kanaler som ikke finnes i DBH-listen (til nivå I). Det er Norsk Fysikkråd som nominerer endringer fra nivå I til II til Publikasjonsutvalget, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning gjør det samme for teknologifagene. Men for hvert område eller hver disiplin skal maksimalt 20% av alle publikasjoner være på nivå II. For tiden er dette tallet 24% for fysikk og Norsk Fysikkråd er derfor anmodet om å fjerne en eller flere kanaler fra nivå II.

Ellers ligger det mer informasjon på nettsiden til Publiseringsutvalget for de som ønsker å vite mer.

  Åpent møte i Norges Tekniske Vitenskapsakademi

NTVA inviterer til møte i Bergen med forsker Ove Daae Lampe, Christian Michelsen Research

·        Visualisering og visuell analyse

Tirsdag 18. mars, kl 19:00 i Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47. Etter møtet blir det enkelt måltid med fiskesuppe og selskapelig samvær. Prisen er kr 100,- per kuvert. Påmelding innen kl. 15.00 torsdag 13. mars, men det er bare nødvendig for de som vil delta på middagen.

Første utlysning i Erasmus+

Erasmus+ erstattet EUs program for livslang læring (LLP) fra 1. januar 2014, og den første programperioden går fram til 2021. Erasmus+ har et totalbudsjett i perioden på 14,7 milliarder Euro, og blir det største programmet for utdanningssamarbeid som Norge deltar i.

Erasmus+ har en annen struktur enn LLP og Erasmus. Den er delt inn i tre hovedtiltak, hvorav to er særlig aktuelle innenfor utdanning: mobilitet og samarbeid.

For studentutvekslingsavtaler, ta kontakt med studieveileder på programmet.

 Programguiden og informasjonsbrev  

 Bachelor

 

h-bar

H-bar er åpen i dag og hver fredag 19.00-01.00.

Tirsdager, hver partallsuke, holdes det pub-lectures i H-bar. Mer info på H-bars facebookside.

H-bar drives av Fagutvalget ved instituttet og er primært for instituttets studenter – men ansatte er også velkomne!

Publikasjoner registrert i ISI Web of Science

 

o   Norsang, Gelsor; Chen, Yi-Chun; Pingcuo, Nima;  Frette, Oyvindt; Hamre, Borge; Stamnes, Jakob J.; et al.: Comparison of ground-based measurements of solar UV radiation at four sites on the Tibetan Plateau APPLIED OPTICS  Volume: 53   Issue: 4   Pages: 736-747

o   Kotopoulis, Spiros; Eder, Sabrina D.; Greve, Martin M.; Holst, Bodil; Postema, Michiel: Lab-on-a-chip device for fabrication of therapeutic microbubbles on demand BIOMEDICAL ENGINEERING-BIOMEDIZINISCHE TECHNIK  Volume: 58   Supplement: 1

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: cid:image003.png@01CBCDBD.EA562BE0

 

Institutt for fysikk og teknologi
Allégaten 55
Postboks 7803, 5020 Bergen
www.uib.no/ift
Redaktør: Instituttleder

 

IFT ALUMNI
Er eller har du vært master eller PhD-student ved Institutt for fysikk og teknologi? Registrer deg på IFT Alumni, så har vi muligheten for å holde kontakt,
se her for mer informasjon.