Institutt for Informatikk romkalender

Kalenderinformasjon Institutt for Informatikk møterom. Romkapasitet i parentes.

 • II - 205O2 Kastanje (-)
 • II - 309N1 Molte (-)
 • II - 302O1 Rips (-)
 • II - 304O1 Rogn (-)
 • II - 411O1 Kantarell (-)
 • II - 408N1 Skogen (-)
 • II - 405O2 Kremle (-)
 • II - 404O1 Fluesopp (-)
 • II - 510N3 Blåbær (-)
 • II - 505O2 Tyttebær (-)
 • II - 602N1 Bregne (-)
 • Logo for Universitetet i Bergen

  ©2020 Universitetet i Bergen | IT-avdelingen

  Adresse: Postboks 7800 5020 Bergen

  Besøksadresse: Nygårdsgaten 5

  Telefon: (+47) 55584201 Faks: (+47) 55584299

  Ansvarlig redaktør: IT-direktøren