ILAB
> Norsk > ILABs styre  

ILABs styre

Styret til ILAB består av 6 personer, hvorav 3 oppnevnes av Det Kongelige Kunnskapsdepartementet v/ Universitetet i Bergen (UiB) og 3 av Marineholmen Forskningspark AS (MF). Oppnevnelse av et styremedlem gjelder i 2 år, og sammensetningen av styret vurderes årlig. For tiden består ILABs styre av følgende medlemmer:


Johannes Hellevang, styreleder (MF)

 • Eier og daglig leder av Hellevang AS, som driver konsulentvirksomhet innen utvikling og omstilling av bedrifter samt styrearbeid
 • Styreleder i Stiftelsen Industrilaboratoriet f.o.m. 24.6.2010
 • Oppnevnt første gang 14.9.2004


Aurora Brønstad, styrets nestleder (UiB)

 • Veterinær ved Dyreavdelingen - Universitetet i Bergen
 • Styrets nestleder f.o.m. 16.2.2012
 • Oppnevnt første gang 24.6.2010


Geir Lasse Taranger
, styremedlem (UiB)

 • Forskningsdirektør Akvakultur, marint miljø og teknologi - Havforskningsinstituttet
 • Oppnevnt første gang 1.1.2016


Carl-Erik Arnesen
, styremedlem (MF)

 • Utviklingsdirektør STIM. AS
 • Oppnevnt første gang 1.1.2017


Amund Måge, styremedlem (UiB)

 • Marin direktør ved Universitetet i Bergen
 • Oppnevnt første gang 16.10.2017


Bodil Valland Steinhaug, styremedlem (MF)

 • CFO ved GC Rieber Eiendom AS
 • Oppnevnt første gang 1.1.2018