ILAB
> Norsk > Fasiliteter  

Fasiliteter

Klekkeri og yngelhall

Klekkeri_1 Klekkeri_2 Klekkeri_3

Klekkeri:
Inneholder 16 klekkebakker. Totalt 4 vannkvaliteter kan brukes samtidig. Dette betyr i praksis at vi kan benytte rogn av 8 forskjellige stammer/typer samtidig uten at disse er i fysisk kontakt med hverandre.

Klekkeri_3 Yngelhall_1

Yngelhall:
Inneholder 16 stk. 500 L fiskekar til forsøksfiskproduksjon.

RAS-anlegg

RAS 2
RAS 2

RAS-anlegget - Klikk for større bilde
RAS-anlegget på ILAB - Klikk her for større bilde

RAS 1:
Inneholder 8 stk 2000 L kar som brukes til forsøksfiskproduksjon.

RAS 2:
Inneholder 8 stk 2000 L kar som brukes til forsøksfiskproduksjon.

Marinlab

  Marinlab


Marinlab 1:
Inneholder 10 stk 2000 L kar med hver sin tilhørende vannkvalitet.

Akvalaboratoriet

Akvalaboratoriet består av 10 separate våtlaboratorier – alle rikelig utstyrt med valgbar vannkvalitet (0 – 34 ppt salt og 4 – 30 grader Celsius). Enkelte av rommene kan kobles til klorert avløp og benyttes som karantenehall for akvatiske organismer.

Alle fiskekarene er utstyrt med blandekar i samme rom der det er mulig å tilføre kjemikalier, gasser eller endre sammensetningen av disse.

Akvahall 1 Akvahall 3


Akvahall 1:
Inneholder 14 stk. 150 L fiskekar, 16 stk. 500 L fiskekar og 3 stk. 2000 L fiskekar. Totalt 15 vannkvaliteter kan brukes samtidig

Akvahall 2:
Inneholder 22 stk. 500 L og 2 stk. 7000 L fiskekar. Totalt 12 vannkvaliteter kan brukes samtidig. Tilrettelagt for diettstudier og oppsamling av overskuddsfôr.

Akvahall 3:
Inneholder 10 stk. 500 L fiskekar. Totalt 4 vannkvaliteter kan brukes samtidig. Mulig tilkobling til klorert avløp.

Akvahall 4:
Inneholder 14 stk. 500 L fiskekar. Totalt 6 vannkvaliteter kan brukes samtidig. Mulig tilkobling til klorert avløp.

Akvahall 5:
Inneholder 8 stk. 500 L fiskekar. Totalt 4 vannkvaliteter kan brukes samtidig.
Mulig tilkobling til klorert avløp.

Akvahall 6:
Inneholder 12 stk. 500 L fiskekar. Totalt 8 vannkvaliteter kan brukes samtidig. Mulig tilkobling til klorert avløp.

Akvahall 7:
Rommet er forbeholdt produksjon og hold av lakselusstammer. Inneholder 2 stk. 2000 L fiskekar og fleksible klekke-enheter for lakselus. Totalt 6 vannkvaliteter kan brukes samtidig. Mulig tilkobling til klorert avløp.

Akvahall 8:
Inneholder 4 stk. 2000 L fiskekar. Totalt 4 vannkvaliteter kan brukes samtidig. Mulig tilkobling til klorert avløp.

Akvahall 9:
Inneholder 10 stk. 500 L fiskekar og 2 stk 150 L. Totalt 4 vannkvaliteter kan brukes samtidig.

Akvahall 10:
Inneholder 12 stk. 500 L fiskekar. Totalt 4 vannkvaliteter kan brukes samtidig.

Sykdomslaboratoriet

ILAB har godkjente fasiliteter for gjennomføring av smitteforsøk og forsøk med GMO/GMM. Kunden kan velge om ILAB skal utføre hele forsøket inkludert ferdig rapport, eller deler av forsøket som smitting/behandling, prøvetaking, bearbeiding, registrering av død fisk etc.

Sykdomslaboratoriet består av 9 sykdomsceller som hver kan romme inntil 9 stk. 150 L fiskekar (evtl. 4 stk. 150 L og 4 stk. 500 L), og en smittehall (6 stk. 500 L og 2 stk. 2500 L fiskekar). Totalt 41 vannkvaliteter kan brukes samtidig.

Smittecelle 3 Smittecelle 8

Eksempler på agens som blir benyttet ved sykdomslaboratoriet er: V. salmonicida, V. anguillarum, A. salmonicida, V. viscosa, Y. ruckeri, ISAV, SAV og IPNV. I tillegg er det utført forsøk med ulik behandling av lus på laks der ILAB har samlet inn egg og klekket lakselus.