ILAB
> Norsk > Kvalitetssikring  

KvalitetssikringFor å sikre at våre kunder får høy kvalitetsstandard på alt arbeid utført ved vår bedrift,
har ILAB sertifisert bedriften etter standarden ISO 9001:2015.

ILAB er medlem av Norecopa som har overordnet mål å fremme bruken av «de 3 R’ene» innen dyreforsøk i Norge. De 3 R’ene betyr at vi arbeider for å erstatte dyreforsøk med alternativer (Replacement), redusere antall dyr som benyttes (Reduction) og forbedre forsøkene ved å redusere lidelse samt øke forsøksfiskens nytteverdi (Refinement).