ILAB
> Norsk > Konsulenttjenester  

Konsulenttjenester

ILAB påtar seg konsulentoppdrag innen fiskefysiologi, -helse, vekst og teknisk oppbygging/drift av landbasert akvakulturanlegg.

Følgende konsulenttjenester er for tiden aktuelle ved ILAB:

• Vaksineutprøving – challenge (laks, torsk og kveite)
• Sikkerhetstester av vaksine (laks og torsk)
• Produksjon av lakselus

• Smitteforsøk med lakselus

• Delprosjektering (fiskekar, rør, m.m.) av landbasert oppdrettsanlegg
• Gjennomgang av oppdrettsanlegg – utredning av forbedringspotensial 
• Kurs i gassmetning i akvakulturanlegg