ILAB
> Norsk > Om ILAB  

Om ILAB

Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) er en forskningsstiftelse etablert i 1989 som har til hensikt å tilrettelegge for forskning innen akvakultur for så vel universitetsmiljøer som privat næring og industri. 

ILAB tilbyr tjenester fra praktisk tilrettelegging til ferdig rapport på anvendte forskningstjenester og konsulentoppdrag. Målgruppe er industri, næringsliv og offentlige institutter innen områdene fiskeri, havbruk og miljø.

Tjenestene er basert på ILAB´s kompetanse innen fiskefysiologi, fiskehelse, vekst og teknisk drift av landbasert akvakulturanlegg.
Med sin beliggenhet ligger også forholdene til rette for å dra veksel på spisskompetanse som Universitetet i Bergen har opparbeidet seg innen akvakultur.

Fasilitetene ILAB driver betår av 22 akvalaboratorier med 225 fiskekar i ulike størrelser og mer enn 120 vannkvaliteter. Fasilitetene er eid av den norske stat ved Universitetet i Bergen, der forvaltning og bruk er regulert gjennom egen avtale mellom Universitetet i Bergen og ILAB.


   

ILAB er lokalisert på Marineholmen i Bergen.


KvalitetssikringFor å sikre at våre kunder får høy kvalitetsstandard på alt arbeid utført ved vår bedrift,
har ILAB sertifisert bedriften etter standarden ISO 9001:2015.