ILAB
> Norsk > Teknisk beskrivelse  

Teknisk beskrivelse

Vannbehandling

ILAB henter sitt eget ferskvann fra Svartediket, og sitt eget saltvann fra 105 meters dyp utenfor Nordnes. Sjøvannet blir først filtrert med et trommelfilter på 20 µm og videre UV-behandlet i vannrensehallen på Høyteknologisenteret. Store deler av vannbehandlingen både når det gjelder sjøvannet og ferskvannet foregår i vannrensehallen i teknisk sentral på Høyteknologisenteret.

Teknisk_sentral

Bildet viser et av de syv store filtrene som benyttes for å behandle/rense ferskvannet. Filtrene fungerer som et kjemisk fellingsanlegg med bruk av kitoflokk (som er et middel laget av reke- og krabbeskall) som fellingsmiddel. De inneholder lag med grus, grov sand, fin sand og antrazitt, og siler ut humuspartikler og en del bakterier fra ferskvannet. Etter filtrering blir ferskvannet UV-behandlet. Dette tar knekken på de siste bakteriene som måtte være igjen i vannet. Silikat/vannglass blir tilsatt til slutt for å nøytralisere giftigheten av eventuelle metaller.Akvahall_6

På Ilab er det over 120 vannkvaliteter,  hver i området 0-34 ppt salt og 4-30 grader Celsius. Her er et eksempel på hvordan blandingsmulighetene ser ut i akvahallene. Innstillingene gjøres på disse membranventilene i kombinasjon med ventiler og brytere i vannrensehallen. På den måten kan all slags fisk få nøyaktig det vannet de er vant til, såvel tropefisk som kaldtvannsarter.


Driftskontroll_fellingsanlegg


Oversiktbilde over driftskontroll, fellingsanlegg for ferskvann.