ILAB
> Norsk > Tjenester  

Tjenester

Årlig gjennomføres ti-talls prosjekter innen fiskehelse og ernæring ved ILAB. Store internasjonale firmaer innen vaksineutvikling og fiskefôr til salmonider benytter ILAB for uttesting av sine produkter.

Anlegget er tilknyttet et desinfiseringssystem som gjør det mulig å ta inn fisk fra andre oppdrettssoner eller nasjoner. I kombinasjon med et avansert vannbehandlingsanlegg gir dette mulighet for forsøk med de fleste akvatiske organismer.

Arter som har vært i forsøk ved våre lokaler er:

Atlantisk laks Laks Zebrafisk Zebrafisk
Torsk Torsk (kysttorsk og skrei) Tilapia Tilapia
Kveite Kveite (Hippoglossus hippoglossus) Seabass Seabass
Rødspette Rødspette Stingsild Stingsild (Gastrosteidae)
Lomre Lomre (Microstomus kitt) Slimål Slimål (Myxine glutinosa)
Piggvar Piggvar (Psetta maximus) Hummer Hummer
Regnbueørret Regnbueørret Krabbe Krabbe
Steinbit Steinbit (Anarhichadidae) Kråkebolle Kråkebolle
Sei Sei (Pollachius virens) Blåskjell Blåskjell (Mytilus edulis)
Sild Sild (Clupea herengus) Berggylt Berggylt
 

Områder ILAB tilbyr tjenester i form av kompetanse og tekniske fasiliteter er:

Akvakultur / forsøk med fisk
 • Laks og ørret
 • Marin fisk
 • Skjell og skalldyr
 • Vekst, diett og fôr
 • Lysstyring
 • Smoltkvalitet
Fiskehelse
 • Amøbegjellesykdom (AGS)
 • Vaksiner – smitteforsøk
 • Lakselus
  - forsøk
  - eggstrenger
  - copepoditter
  - preadult lakselus
  - adult lakselus
Ernæring
 • Fôr og fôrdietter
Forskningsfasiliteter
 • Stiftelsen Industrilaboratoriets akva- og sykdomslaboratorier
 • Fiskekar i størrelsen 30 L – 7.000 L, totalt > 230 stk.
 • > 120 vannkvaliteter – hver i området 0-34 ppt salt og 4 – 30 grader Celsius.
 • Lysstyring – 22 kanaler (valgbar lengde-/breddegrad eller egendefinert lysrytme)
 • Utstyr for å simulere og måle ulik under-/overmetning av gass i vann  
Kurs