Faser

1. Grunnforskning

2. Anvendt forskning

3. Prototype/skisse

4. Pilot / utprøving

5. Kommersialisering

6. Marked / samfunn

Internasjonale virkemidler

Nasjonale virkemidler

UiBs virkemidler

Faser