Jordbruksøkonomi i Bergen


Den jordbruksøkonomiske forskningen i Bergen har base ved Samfunns- og næringslivsforskning (SNF ved Ivar Gaasland), og tilknytning til samfunnsøkonomimiljøet ved NHH (Rolf Jens Brunstad) og UiB (Erling Vårdal).

Mye av vår aktivitet dreier seg om samfunnsøkonomiske analyser av reguleringer og virkemiddelbruk i jordbruket. Vi har lagt ned betydelig arbeid i å utvikle numeriske jordbruksmodeller. En av disse er sektormodellen JORDMOD, mens en annen er en nasjonal modell hvor jordbruket, fisket og næringsmiddelindustrien inngår med stor tyngde.

Jordbruksmodellene har for eksempel vært benyttet til konsekvensanalyser av handelsliberaliseringen i regi av WTO og et eventuelt EU-medlemskap. Videre har vi fokusert på jordbrukets rolle som produsent av kollektive goder som kulturlandskap og matvaresikkerhet. Ellers er jordbruksmodellene egnet til å analysere normative problemstillinger som for eksempel: Gitt målsettingene for jordbrukspolitikken, hvordan kan de gjennomføres billigst mulig?

For en oversikt over pågående arbeid med vitenskapelige artikler, se den engelske versjonen.


Pågående prosjekter