UiB : Juridisk Fakultet : Eksamen

 

MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP

1. STUDIEÅR

Eksamensoppgavene er sortert etter de kurs som tilhører det respektive studieåret og etter hvilket semester de ble gitt . Ved å klikke på f.eks. kurs i Forvaltningsrett 1 (JUS111), får man opp en oversikt over alle oppgaver som er blitt gitt under kurset siden oppstart høsten 2003.

Om sensorveiledning:
En sensorveiledning er skrevet for sensorer som skal bedømme besvarelser, ikke for studenter som skal skrive oppgaver. Som student må du derfor benytte sensorveiledningene kritisk og med stor varsomhet. En sensorveiledning vil normalt gi referanser til relevant litteratur, og man vil finne visse vurderinger av hva som bør være med i en besvarelse. Ofte vil man finne kommentarer til feil som har vist seg å gå igjen i flere besvarelser. Hvis du vil bruke sensorveiledninger, så les dem etter at du har skrevet oppgaven, og bruk den til å vurdere din egen besvarelse etterpå. Men en sensorveiledning er ikke en mønsterbesvarelse.

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger Nyttige linker
   
De følgende kursene tilhører 1. studieår: Pensum:
   

Exfac - Juridisk forprøve

JUS111 - Forvaltningsrett I

JUS112 - Arve- og Familierett

JUS113 - Kontraktsrett I

JUS114 - Juridisk metode

Exfac

JUS111

JUS112

JUS113

JUS114

   
Ved å klikke på det aktuelle kurset vil en oversikt over gitte eksamener i emnet dukke opp sortert etter årstall.