UiB : Juridisk Fakultet : Eksamen

 

MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP

2. STUDIEÅR

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger Nyttige linker
   
De følgende kursene tilhører 2. studieår: Pensum:
   

Norske og rettslige institusjoner (JUS121)

Erstatningsrett (JUS122)

Forvaltningsrett II (JUS123)

Tingsrett (JUS124)

JUS121

JUS122

JUS123

JUS124

   
Ved å klikke på det aktuelle kurset vil en oversikt over gitte eksamener i emnet dukke opp sortert etter årstall.