UiB : Juridisk Fakultet : Eksamen

 

MASTERSTUDIET I RETTSVITENSKAP

3. STUDIEÅR

Eksamensoppgaver og sensorveiledninger Nyttige linker
   
De følgende kursene tilhører 3. studieår: Pensum:
   

Kontraktsrett II (JUS131)

Pengekravsrett (JUS132)

Rettskilde- og metodelære (JUS133)

Sammenlignende rett og rettshistorie (JUS134)

Rettsstat og menneskerettigheter (JUS135)

JUS131

JUS132

JUS133

JUS134

JUS135

   
Ved å klikke på det aktuelle kurset vil en oversikt over gitte eksamener i emnet dukke opp sortert etter årstall.